10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 2480657

Cillit Bang Přirozeně účinný odstraňovač vodního kamene 750 ml

Cillit Bang Přirozeně účinný odstraňovač vodního kamene 750 ml

Akce
Čistící prostředek pro efektivní odstraňování vodního kamene. Cillit-Bang Přirozeně účinný odstraňovač vodního kamene 750 ml obsahuje aktivní látky přírodního původu, jako je například kyselina citronová, která odstraňuje vodní kámen, rez a čistí spáry pro zářivou koupelnu. Celý popis
Ušetříte 14 Kč 93 Kč
79 Kč
105,33 Kč/l
Zboží od: MALL
Ušetříte 14 Kč 93 Kč
79 Kč
105,33 Kč/l
Platí do 26.5.2024 nebo do vyprodání
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již zítra na výdejním místě
20.5.2024 na vaší adrese

Popis

Cillit-Bang Přirozeně účinný odstraňovač vodního kamene 750 ml

Vlastnosti

  • Aktivní látky přírodního původu
  • Kyselina citronová účinně odstraňuje vodní káme, rez a čistí spáry
  • Pro ještě efektivnější úklid


Návod k použití: Návod k použití:
  • 1. Otočte trysku do polohy on.
  • 2. Nastříkejte na povrch a nechte působit 5 minut.
  • 3. Otřete a opláchněte. Pro odolné nečistoty nechte působit max. 20 minut. Před použitím vždy otestujte na nenápadném místě, abyste zajistili kompatibilitu s povrchem.
Skladování: Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách.
Vyrobeno: Polsko
Výrobce: Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.
Distributor: RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Parfém
Třída a kategorie nebezpečnosti: Eye Irrit. 2, H319
Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Zařazení – čistící prostředky Univerzální
Dezinfekce Ne
Na nádobí Ne
Objem 750 ml
Počet kusů v balení 1 KS

Odkazy