10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny

Cillit Bang Velký úklid (4x sprej 750 ml)

Cillit Bang Velký úklid (4x sprej 750 ml)

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Velký úklid se blíží. Vše, co pro něj potřebujete, najdete v tomto balíčku čistících prostředků od značky Cillit Bang - Cillit Bang Žádný vodní kámen 750 ml, Cillit Bang Žádná mastnota 750 ml, Cillit Bang Čistící a dezinfekční sprej 750 ml a Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750 ml.
Celý popis
299 Kč
99,67 Kč/l
Zboží od: MALL
299 Kč
99,67 Kč/l
Získejte dopravu ZDARMA se
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již zítra na výdejním místě
20.5.2024 na vaší adrese
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 22942647

Popis

Cillit Bang Velký úklid (4× sprej 750 ml)

Vlastnosti

  • UPOZORNĚNÍ:Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace.
  • 4 × sprej 750 ml
  • CILLIT BANG Žádný vodní kámen 750 ml
  • CILLIT BANG Žádná mastnota 750 ml
  • CILLIT BANG Čistící a dezinfekční sprej 750 ml
  • CILLIT BANG Čistá a zářivá koupelna 750 ml


Upozornění: biocidní přípravek: ANO
Návod k použití: Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml: Před použitím si pečlivě přečtěte návod.

Ideální pro: umyvadla, toalety, sklo, obklady, keramické povrchy, sprchové kouty, vany, nerezovou ocel.

Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě, aby byla zajištěna kompatibilita s povrchem.

3 kroky pro koupelnu, která září:1. Otočte trysku do polohy „On“. 2. Držte ve svislé poloze, nastříkejte z 20 – 25 cm na požadovaný povrch a nechte několik sekund působit. V případě silného znečištění nechte maximálně 5 minut. Nemíchejte s bělidlem nebo jinými výrobky pro domácnost. 3. Očistěte. Nakonec vraťte polohy „Off“.

Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml: Příprava a použití Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Ideální pro: umyvadla, toalety, sklo, obklady, akrylové a keramické povrchy, vany, sprchy, vodovodní baterie z nerezové oceli. Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě pro ověření snášenlivosti s povrchem alespoň 5 minut.3 kroky k odstranění vodního kamene:

1. Před použitím protřepejte a otočte trysku do polohy ON. Nemačkejte páčku v poloze OFF, mohlo by dojít k vylití výrobku. 2. Nastříkejte přípravek na povrch a nechte působit 5 minut. U silných nečistot nechte působit maximálně 20 minut. 3. Otřete a opláchněte.Není potřeba nosit rukavice! Cillit Bang Žádná mastnota 750ml: Před použitím si pečlivě přečtěte návod.

Ideální pro: varné desky, sporáky, pracovní desky, nerezovou ocel, dlaždice, grily, skříňky + dveře, domácí spotřebiče, kovové nářadí, kovové linky, odpadkové koše, záhradní nábytek, jízdní kola a automobilové disky, kamenné plochy (po použití opláchnout).

Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě pro ověření snášenlivosti povrchem.

3 kroky k odstranění nečistot: 1. Otočte trysku do polohy „On“. 2. Nastříkejte na povrch a nechte působit 1 minutu. V případě silného znečištění nechte působit maximálně 15 minut. 3. Vyčistěte, opláchněte a osušte povrch. Nakonec vraťte trysku do polohy ”Off”. Cillit Bang Čisticí a dezinfekční sprej 750ml: Před použitím si pečlivě přečtěte návod.

Ideální pro: koupelnové keramické obkladačky, spáry na stěnách, vany, umyvadla, sprchové zástěny, záchodové mísy, kuchyňské digestoře, varné desky, pracovní plochy, dveře chladniček, odpadkové koše, chrom, odtoky z umyvadel a dřezů.

Návod k použití: Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě pro ověření snášenlivosti s povrchem. 1. Otočte trysku do polohy ON. Držte lahev ve svislé poloze 20 cm povrchu, který chcete vyčistit a poté nastříkejte na povrch. 2. Nechejte působit minimálně 5 minut pro odstranění 99,9 % bakterií. 3. Důkladně opláchněte vodou. Po použití důkladně opláchněte houbičku nebo hadřík. Trysku poté zavřete do polohy OFF.

Nepoužívejte na: oděvy, textilní materiály, koberce, dřevo, guma, vinyl, lakované povrchy a tapety, mramor, žula, hliník, mosaz nebo měď. V případě kontaktu s těmito kovy okamžitě opláchněte vodou. Delší kontakt s kovem, starým porcelánem a laminovaným plastem může způsobit změnu barvy.
Skladování: Skladujte ve svislé poloze.
Výrobce/distributor: EU/RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Složení: Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém
Obsah L/Kg: 4 × 750 ml
Předlékařská první pomoc: Viz. BL
Třída a kategorie nebezpečnosti: GS07 Dráždivé látky
Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.; CILLIT BANG Čistící a dezinfekční sprej 750 ml: H290 Může být korozivní pro kovy. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.; Cillit Bang Žádná mastnota: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.; Cillit Bang Žádný vodní kámen: nejsou
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. : P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Technické parametry

Zařazení – čistící prostředky Koupelna
Dezinfekce Ano
Na nádobí Ne
Počet kusů v balení 4 KS

Odkazy


Ke stažení: CILLIT BANG Čistá a zářivá koupelna 750 ml
Bezpečnostní list
Ke stažení: CILLIT BANG Čistící a dezinfekční sprej 750 ml
Bezpečnostní list
Ke stažení: CILLIT BANG Žádná mastnota 750 ml
Bezpečnostní list
Ke stažení: Cillit Bang Žádný vodní kámen
Bezpečnostní list