10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1090957

Cillit Bang odmašťovací sprej do kuchyně 750 ml

Cillit Bang odmašťovací sprej do kuchyně 750 ml

Čisticí prostředek Cillit Bang proti mastnotě a pro větší lesk působí již během několika vteřin. Účinně odstraňuje skvrny od jídla, mastnotu a zapečené jídlo. Výsledkem je dokonalá čistota a zářivý lesk. Objem 750 ml. Celý popis
111 Kč
148 Kč/l
Zboží od: MALL
111 Kč
148 Kč/l
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

CILLIT BANG odmašťovací sprej do kuchyně 750 ml

Vlastnosti

  • Pro odstranění špíny a mastnoty
  • Použití v kuchyni


Návod k použití: Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě pro ověření snášenlivosti povrchem. 3 kroky k odstranění nečistot: 1. Otočte trysku do polohy „On". 2. Nastříkejte na povrch a nechte působit 1 minutu. V případě silného znečištění nechte působit maximálně 15 minut. 3. Vyčistěte, opláchněte a osušte povrch. Nakonec vraťte trysku do polohy „Off“. Ideální pro: varné desky, sporáky, pracovní desky, nerezovou ocel, dlaždice, grily, skříňky + dveře, domácí spotřebiče, kovové nářadí, kovové linky, odpadkové koše, zahradní nábytek, jízdní kola a automobilové disky, kamenné plochy (po použití opláchnout).
Skladování: Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách.
Vyrobeno: Polsko
Výrobce: Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.
Distributor: RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Složení: Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém.
Třída a kategorie nebezpečnosti: Eye Irrit. 2, H319
Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Dezinfekce Ne
Na nádobí Ne
Objem 750 ml
Počet kusů v balení 1 KS