Jak vybrat klimatizaci do bytu a kanceláře

Klimatizace je v současné době skoro v každé kanceláři a v obchodech samozřejmostí a již ji mnoho lidí začalo využívat i v domácnostech. Upravuje okolní teplotu dle potřeby, defakto nasává venkovní vzduch, který pak filtruje, upravuje teplotu a vlhkost na požadované hodnoty. Klimatizace automaticky udržuje nastavenou teplotu bez ohledu na venkovní prostředí.

Co je nutné promyslet?

Než si klimatizaci pořídíte, je třeba se předem rozmyslet, jaké prostory potřebujete klimatizovat, jak velkou budete tedy klimatizaci potřebovat, do jaké cenové relace jste ochotni tento přístroj koupit, apod. Také hodně záleží při výběru na tom, abyste se zamysleli, zda budete potřebovat klimatizaci namontovat a zda je tedy nutné objednávat si montážní firmu, či zda jí můžete připravit k provozu bez proškoleného technika. Vždy je nutné stanovit si předem požadavky, které od přístroje očekáváte a dle nich se rozmýšlet dále.

Je důležitý výkon klimatizace?

Ano! Výkon je hlavním parametrem při výběru typu klimatizace. Samozřejmě obecně platí, že čím větší místnost potřebujete chladit či vytápět, tím samozřejmě musí být větší výkon klimatizační jednotky.

Jak vybrat klimatizaci do bytu a kanceláře

Nástěnné klimatizace

Tento druh klimatizace se skládá z vnitřní jednotky, která je umístěna v místnosti a z kondenzační (venkovní) jednotky, která je umístěna venku. Tyto části jsou spojené měděným potrubím, které musí být izolováno, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. V potrubí proudí chladivo, což je chemická sloučenina používaná v tepelném cyklu, kde podléhá fázové proměně z plynu na chladící kapalinu.

Vnitřní jednotka by měla být umístěná tak, aby ochlazovaný vzduch proudil po místnosti, ale přitom by neměl foukat přímo na osoby, jelikož by mohlo dojít k nachlazení, ke ztuhnutí svalů, apod. Venkovní jednotku můžeme umístit například na balkón nebo na střechu, ale i na zem s podstavcem. Dále je možným řešením, že umístíte tuto jednotku na konzoli, které pak můžete připevnit k fasádě domu. Samozřejmě při výběru místa umístění vnější jednotky musíte brát v potaz i její hmotnost.

Mobilní (přenosná) klimatizace

Tento druh klimatizace má tu výhodu, že jí můžete umístit přímo do místnosti bez nějakého složitého instalování vnější jednotky. Ve většině případů se dává klimatizace blízko k oknu, abyste mohli hadici bez problému vysunout z okna. Je samozřejmě možné ji instalovat i do zdi, ale k tomu je nutné proříznout ve zdi otvor, kterým povedete hadici ven. Průměr hadice je obvykle 12 cm. Dle výrobců se všeobecně nedoporučuje prodloužení hadice, protože to by mělo za následek slábnutí výkonu a z tohoto důvodu se doporučuje klimatizaci umístit blízko okna či zdi, ze které chcete vést hadici.