Počet nalezených produktů: 12

Pro daný výběr nebyly nalezeny žádné nabízené výrobky.

Whitton Hana: Božena česká - Boj o trůn a lásku
269 Kč

218 Kč

Princeznu Boženu provdali za mnohem staršího braniborského markraběte Otu II., přesto s ním žije v láskyplném manželství. Ota je věrným stoupencem jejího bratra Přemysla Otakara II.


Whitton Hana: Císařova hvězda - Rudolf II.
199 Kč

161 Kč

Na barvitém pozadí rudolfínské Prahy a císařského dvora s unikátními uměleckými sbírkami, menažérií exotických zvířat, jedinečnými botanickými zahradami a v Evropě pravděpodobně největším „kabinetem kuriozit“ se odehrává vášnivý příběh Rudolfovy jed


Whitton Hana: Karel IV. - Jménem koruny, jménem krále
249 Kč

201 Kč

Karel IV. dovedl země Koruny české k nebývalému rozkvětu, jen v soukromí jako by se mu štěstí vyhýbalo. Nebylo mu přáno, aby ho královským životem provázela milovaná Blanka. I když pak uzavíral politické sňatky, manželky měl upřímně rád.


Whitton Hana: Kateřina Lucemburská - Osudová zkouška dcery Karla IV.
249 Kč

201 Kč

Kateřina Lucemburská, dcera Karla IV. a Blanky z Valois, odmítá uvěřit, že její otec se chce znovu oženit. On jí marně vysvětluje, že jde o výhodné a politicky nutné spojení. V této situaci Kateřina uvítá, že se o ni uchází Rudolf IV. Habsburský.


Whitton Hana: Královna Dagmar
249 Kč

201 Kč

Markéta Přemyslovna se do dánského krále Valdemara II. zamilovala na první pohled a ochotně přijala nabídku stát se jeho chotí i přijmout tradiční jméno dánských královen – Dagmar.


Whitton Hana: Poslední Lucemburk
259 Kč

209 Kč

Ladislav řečený Pohrobek byl poslední český král, v jehož žilách kolovala po pradědovi Karlu IV. lucemburská a přemyslovská krev.


Whitton Hana: Sidonie česká - Dar milovat a odpouštět
289 Kč

234 Kč

Sidonii, dceru Jiřího z Poděbrad, proti její vůli provdali za saského vévodu, ve kterém později nalezne velkou oporu. To by mezi ně ovšem nesměly vstoupit boje o další území, které se Sidonii, na rozdíl od manžela, velmi příčí.


Whitton Hana: Ve stínu knížecího stolce
259 Kč

209 Kč

Děj tohoto historického románu zasazeného do 12. a 13. století líčí osudy pozoruhodného a neprávem opomíjeného rodu Děpolticů. Ti tvořili vedlejší větev přemyslovské dynastie a sehráli v evropských dějinách12. století významnou úlohu. Děpolt I.