Počet nalezených produktů: 9

Pro daný výběr nebyly nalezeny žádné nabízené výrobky.

Antoš Ivan, Johnová Jana,: Předškoláci ve škole
149 Kč

121 Kč

Tento pracovní sešit napomůže předškolákům k rozšíření slovní zásoby a k porozumění jednoduchým textům. Poslouží k rozvoji zrakového a sluchového vnímání i k obohacení myšlení. Připraví děti, aby si v základní škole snadněji osvojovaly psaní.


Kneblová Hana: Dobré rady Josefa Lady
189 Kč

153 Kč

Schopnost pozdravit, poprosit, poděkovat, vyjádřit soucit, respekt a úctu, také umění odpustit či požádat o prominutí a i slušnost, vstřícnost, zdvořilost, poctivost a přejícnost – to vše představuje sociální gramotnost určující oblíbenost a úspěšnos


Kneblová Hana: Počty pro předškoláky
189 Kč

153 Kč

Tato půvabná publikace s obrázky Josefa Lady je určena pro předškolní výuku dětí. Vyžaduje nezbytnou spolupráci dítěte s rodiči nebo pedagogy v mateřské škole. Předpokládá, že si dítě osvojí počítání do deseti.


Kneblová Hana: Učíme se číst s Josefem Ladou
219 Kč

177 Kč

Půvabné obrázky a kresby Josefa Lady podnítily už v mnoha generacích dětí lásku k českému jazyku a čtenářské dovednosti a rozhojňovaly i jejich slovní zásobu.


Lada Josef: České jazykolamy
159 Kč

129 Kč

Neporozumění psanému textu, chyby výslovnosti a omezená slovní zásoba – to jsou běžné problémy statisíců českých dětí, které je znevýhodňují v mateřské i základní škole, v pozdější odborné výuce a někdy i v dospělém životě.


Lada Josef: Říkadla
139 Kč

113 Kč

Kniha říkadel doplněná půvabnými Ladovými obrázky.


Lada Josef: Říkadla naší babičky
159 Kč

129 Kč

Určeno dětem od dvou let a začínajícím čtenářům. Základní doplňková četba pro žáky 1.-3. Ročníku základních škol, nezbytná pomůcka k procvičování paměti a řečových dovedností.


Ladová Alena: ABCD
159 Kč

129 Kč

ABECEDA představuje zábavnou výukovou pomůcku pro předškolní a školní děti. Naučí je poznávat a pojmenovávat osoby, barvy, zvířátka, věci a jevy.