Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1195939

Biolit elektrický odparovač 45 nocí

Biolit elektrický odparovač 45 nocí

MALL.CZ Dny – Sleva 20 % na všechny repelentní přípravky značky Biolit s kódem 24MDW6CZ8 (platí od 10. 6. do 23. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob)!
UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Biolit elektrický odpařovač s tekutou náplní hubí a odpuzuje komáry, pakomáry, pakomárce a jiný malý hmyz. Používá se především v ložnicích a jiných obytných místnostech. Nepřetržitá ochrana až 45 nocí (1 noc = až 10 hodin).
Celý popis
175 Kč s kódem
24MDW6CZ8
219 Kč
Zboží od: MALL
219 Kč
175 Kč s kódem
24MDW6CZ8
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
Jiní prodejci
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

BIOLIT elektrický odparovač 45 nocí

Vlastnosti

logo
  • UPOZORNĚNÍ:Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace.
  • 45 nocí bez komárů
  • Biolit elektrický odpařovač s tekutou náplní hubí a odpuzuje komáry, pakomáry, pakomárce a jiný malý hmyz.
  • Používá se především v ložnicích a jiných obytných místnostech
  • Nepřetržitá ochrana až 45 nocí (1 noc = až 10 hodin)


Upozornění: biocidní přípravek: ANO
Návod k použití: Aktivujte odpařovač s 30 minutovým předstihem. 1. Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do el. odpařovače. 2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 3. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. 4. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě. Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze. Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícímu člověku.
Skladování: 5–25°C
Vyrobeno: CN
Výrobce / distributor: SC Johnson
Složení: Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední. Účinná látka: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Objem/obsah/hmotnost: 1+27ml
Předlékařská první pomoc: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS09 Látky nebezpečné pro ŽP, GHS08 Látky nebezpečné pro zdraví, Nebezpečnost při vdechnutí Kategorie 1 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Akutní toxicita pro vodní prostředí Kategorie 1 Vysoce toxický pro vodní organismy. Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 1 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): (H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace:  P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P301+P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení. (P302+352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. (P405) Skladujte uzamčené.

Technické parametry

Aplikace Elektrické
Působení proti létajícímu hmyzu
Objem 1+27ml
Typ elektrický odparovač

Odkazy

Ke stažení:
Bezpečnostní list