Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 903211

Biolit Plus elektrický strojek proti komárům, mouchám s tekutou náplní 45+45 nocí

Biolit Plus elektrický strojek proti komárům, mouchám s tekutou náplní 45+45 nocí

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Biolit Plus je elektrický odpařovač proti komárům a mouchám, které zabíjí i na hůře přístupných místech a ve velkých prostorech. Přináší rychlý účinek a nepřetržitou ochranu se svěží vůní citronelly.
Celý popis
Produkt se již neprodává
338 Kč
Zboží od: MALL
338 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Popis

logo

Biolit Plus elektrický odpuzovač komárů a much

  • Balení obsahuje elektrický strojek Kids do zásuvky s náplní na 45 nocí a náhradní tekutou náplň na 45 nocí.
  • 1 noc počítána jako 8 hodin**.
  • Ochrání místnost až do 34 m3.
  • Zabíjí komáry skryté za závěsy, pod stoly a v nepřístupných rozích.
  • Svěží vůně citronelly.

Látky nebezpečné pro zdraví
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Upozornění: biocidní přípravek Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Návod k použití: 1. Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte do el. odpařovače. 2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 3. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. 4. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě. Aktivujte odpařovač proti komárům/mouchám s 30/75 minutovým předstihem. Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícímu člověku.
Skladování: Skladujte při teplotách 5 °C až 25 °C.
Vyrobeno: Čína
Výrobce: SC Johnson
Distributor: SC Johnson
Složení: Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední; destiláty (ropné), hydrogenované lehké; citronelový olej. Účinná látka: 0,88 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.
Předlékařská první pomoc: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Nebezpečnost při vdechnutí Kategorie 1 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • Akutní toxicita pro vodní prostředí Kategorie 1 Vysoce toxický pro vodní organismy.
  • Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 1 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

(H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

(P301+P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

(P405) Skladujte uzamčené.

Ke stažení:
Bezpečnostní list