Biolit Plus sprej Stop pavoukům 2x400 ml

Biolit Plus sprej Stop pavoukům 2x400 ml

MALL.CZ Dny – Sleva 20 % na všechny repelentní přípravky značky Biolit s kódem 24MDW6CZ8 (platí od 10. 6. do 23. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob)!
UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Bilot Plus sprej je primárně určen proti pavoukům, ale je účinný i na jiný lezoucí hmyz jako jsou mravenci, šváby či škvoři. Působí dvojím způsobem – zabíjí ihned po aplikaci a funguje jako prevence.
Celý popis
238 Kč s kódem
24MDW6CZ8
297 Kč
Zboží od: MALL
297 Kč
238 Kč s kódem
24MDW6CZ8
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Poslední kus
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 903273

Popis

logo

Biolit Plus sprej proti pavoukům

  • Balení obsahuje 2× sprej po 400 ml.
  • Vysoce účinný ihned po aplikaci.
  • Vhodný na hubení a ochranu proti pavoukům, mravencům, švábům, blechám, štěnicím, rusům, rybenkám, škvorům, larvám molů aj.

Hořlavé látky
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Upozornění: biocidní přípravek Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Návod k použití: Před použitím protřepte. Nádobku držte ve vzpřímené poloze. Nasměrujte dýzu nádobky na povrch, který chcete ošetřit, a pevně stlačte aplikátor. Nastříkejte přímo na lezoucí hmyz, na místa, kde se skrývá nebo často vyskytuje: okolo kuchyňské linky a odpadkového koše, okenních a dveřních rámů, prasklin a štěrbin. Pro dlouhodobou účinnost nastříkejte přípravek na cesty výskytu hmyzu, skryté místa, do štěrbin ve stěnách a na všechny otvory ve dveřích a oknech. Stříkejte ze vzdálenosti 1 m (přibližně 5 s/délkový metr). 15 minut po nastříkání přípravku místnost vyvětrejte.
Skladování: Skladujte při teplotách 5 °C až 25 °C.
Vyrobeno: Nizozemsko
Výrobce: SC Johnson
Distributor: SC Johnson
Složení: Účinné látky: 0,1 g cypermethrinu a 0,1g imiprothrinu ve 100 g přípravku.
Předlékařská první pomoc: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Aerosol Kategorie 1 Extrémně hořlavý aerosol.
  • Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 1 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

(H222) Extrémně hořlavý aerosol.

(H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

(P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

(P260) Nevdechujte aerosoly.

(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Dodatečné informace: (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Ke stažení:
Bezpečnostní list