Počet nalezených produktů: 589

Pro daný výběr nebyly nalezeny žádné nabízené výrobky.

Petrov Michal: Retro ČS 1–3 box
1 298 Kč

1 039 Kč

Jedinečné obrazové publikace o československém retrosvětě v kompletním vydání.


Abdel-Samad Hamed: Účtování s Mohamedem
199 Kč

161 Kč

Islámský svět a jeho nekritické uctívání Mohameda

Islámský fundamentalismus a intolerance jsou důsledky přeceňování Koránu a Mohameda.


Ackroyd Peter: Dějiny Anglie - Tudorovci
499 Kč

403 Kč

Nově a přehledně Kniha předního anglického popularizátora historických témat navazuje na předcházející první díl Dějin Anglie a zahrnuje celé 16. století, plné převratných událostí a zvratů. Začíná nástupem Jindřicha VIII.


Ackroyd Peter: Dějiny Anglie - Základy
499 Kč

403 Kč

Dějiny Anglie: Základy zahrnují období od pravěku až po smrt prvního Tudorovce na anglickém trůně Jindřicha VII. a končí bezprostředně předtím, než se vlády ujal jeho mnohem slavnější syn Jindřich VIII.


Adamec Tomáš: Frýdek-Místek - Historie/Kultura/Lidé
599 Kč

486 Kč

Frýdek-Místek má oproti jiným městům specifickou historii, která je dána zejména tím, že obě části města se dříve nacházely ve dvou různých historických zemích. Města Frýdek ve Slezsku a Místek na Moravě byla zároveň správními centry svých regionů.


Adkins Lesley a Roy: Starověké Řecko - Encyklopedická příručka
699 Kč

565 Kč

Příručka, napsaná dvěma vynikajícími archeology, se věnuje všem oblastem života ve starověkém Řecku/Římě, a to jak velkým a všeobecným tématům jako geografie nebo vojenství, tak každodennímu životu jednotlivce.


Al-Hamadhání Abú: Maqámy
285 Kč

229 Kč

Na konci 10. století vznikl zcela nový žánr klasické arabské prózy – maqáma. Vytvořil jej Abú ’l-Fadl Ahmad ibn al-Husajn ibn Jahjá, jemuž se v dějinách arabské literatury dostalo příhodného označení Badí‘ az-Zamán (Div své doby).


Šantora a kolektiv Roman: Skautský oddíl 1913–2013
449 Kč

363 Kč

Sto let se ve skautských oddílech schází tisíce kluků a holek se svými vedoucími, aby prožívali společná dobrodružství a budovali přátelství na celý život. Dva z nich – 2. a 5. pražský oddíl – fungují dodnes.


Arriános: Tažení Alexandra Velikého
199 Kč

161 Kč

Autor líčí tažení Alexandra Makedonského proti Perské říši, její zničení a dlouholeté boje makedonské armády v krajinách, o kterých byly do Alexandrovy doby v Řecku známy jen legendy.


Aughton Peter: Plavby, které změnily svět-21%
199 Kč

156 Kč

Výprodej

Touha člověka po poznání je nekonečná. S každým nově získaným poznatkem či dosaženým objevem nedochází tato touha naplnění, ale naopak roste. Člověk vždy rád čelil výzvám a ukládal si stále nové a těžší úkoly.


Šavit Ari: Země zaslíbená
389 Kč

314 Kč

Podrobná studie Izraele od počátků sionistického hnutí až do dnešní doby.

Izrael, čelící nebývalým vnitřním a vnějším tlakům, se dnes nachází v existenční krizi.


Bancková Claudia: Vikingové
288 Kč

242 Kč

Nejnapínavější epocha světových dějin očima uznávané skandinavistky

Muži lačnící po kořisti, skvostné dračí lodě, sebevědomé ženy, meče se jmény vzbuzujícími hrůzu a dobrodružné plavby do vzdálených zemí. Co z toho je smyšlenka a co pravda?


Bandžuch Tomáš: Hitlerovo svobodné město
399 Kč

322 Kč

Svobodné město Gdaňsk je pojem známý každému, kdo se zajímá o období druhé světové války. Nárok na Gdaňsk byl jedním ze zásadních územních požadavků Třetí říše vůči Polsku. A právě v místním přístavu 1.


Bata Carlo, Morelli Gianni,: 1968 - Revoluční rok ve fotografiích
699 Kč

595 Kč

Rok 1968 si historie pamatuje jako období společenských a politických změn a celosvětových protestů proti stávajícímu sociálnímu modelu: dělníci, studenti i etnické menšiny požadovali reformy, spravedlnost a zlepšení životních podmínek.


Bauer Jan: Nesamozřejmé Československo 1918-1992
399 Kč

322 Kč

Kniha populární formou provádí historií Československa od jeho vzniku až po jeho zánik, respektive vytvoření samostatných států Čechů a Slováků. Důraz je položen především na rozhodující momenty v dějinách republiky: anabáze čs.


Bauer Jan: Převratné události v dějinách lidstva
289 Kč

234 Kč

Vznik prvního písma v Sumeru a ve starém Egyptě, vítězné tažení Alexandra Velikého, výboje dobyvatele Čingischána, objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem či přistání Američanů na Měsíci a rozšíření internetu, to jsou jen některé z událostí, které měly r


Bauer Jan: Zajímavá zastavení v dějinách
299 Kč

242 Kč

Existovala Atlantida, o níž psal starořecký filozof Platón? Pamatuje Egyptská sfinga poslední dobu ledovou? Pochází středoamerický národ Olméků z Afriky? Byl Mojžíš egyptským faraonem? Kam se ztratil poklad řádu templářů?


Baxa Václav: Dobřansko na starých pohlednicích / Dobrzan und Umgebung
399 Kč

322 Kč

Dobřansko na starých pohlednicích – publikace mapující prostřednictvím téměř 300 starých pohlednic území bývalého soudního okresu Dobřany. Ten existoval v letech 1902 až 1949, což prakticky odpovídá době vydání pohlednic z této knihy.


Beránek Ondřej: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi
1 400 Kč

1 129 Kč

Vzdálenosti ve světě 14. století byly větší než ty, které vnímá člověk dnešního světa. Některé kontinenty o sobě ještě vzájemně nevěděly, komunikace na delší vzdálenosti byla otázkou týdnů, měsíců či let.


Besala Jerzy: Utajené dějiny Evropy
299 Kč

242 Kč

Dějiny, které známe ze školy, často nejsou přesným popisem starých událostí. Spíš se jedná o manipulaci s realitou na objednávku tehdejších panovníků, tajných spolků či církve. Evropa má však kromě své oficiální historie také historii dobře utajenou.


Bielik Milan: Chybějící říše
280 Kč

226 Kč

Podíváme-li se na mapu světa nezaujatýma očima a se znalostí historie, můžeme dojít k překvapivému závěru: mezi současnými velmocemi jedna říše chybí.


Bischof Günter: Rakousko v prní studené válce 1945 - 1955
395 Kč

319 Kč

Historik Günter Bischof nechává čtenáře nahlédnout do pozoruhodného procesu, v němž poválečné vedení Rakouska dokázalo udržet jednotu a nezávislost země a zároveň odolat tlakům čtyř okupačních mocností i soupeřících domácích sil.


Black Edwin: IBM a holokaust
499 Kč

403 Kč

Publikace o dlouhodobém spojenectví mezi nacistickou vládou a největší americkou korporací odhaluje překvapivá fakta o aktivní účasti IBM na provádění holokaustu. Zakladatel společnosti IBM Herman Hollerith byl koncem 19. st.


Blandfordová Linda, Davidson Peter: Milníky civilizace
449 Kč

363 Kč

Co chápeme pod pojmem „civilizace“? Tato kniha uvádí více než 25 nejvýznamnějších milníků v historii civilizace, od domestikace zvířat po pojem nuly, od prvního záměru veřejně prospěšné stavby po bakteriologii, od vývoje rituálů po myšlenku muzea.


Bílek Jiří: Bílá místa české historie 3
329 Kč

266 Kč

Třetí díl ze série knih věnovaných naší starší i novější historii mapujících obecně známé události českých dějin, které však přesto i nadále mají svá „bílá místa“. V pěti kapitolách projdeme „dlouhé“ 19.


Bílek Jiří: Bílá místa české historie 5
399 Kč

322 Kč

Pátý díl Bílých míst české historie je věnován létům 1918–1939, tedy období nazývanému „první“ a „druhou republikou“.


Blesík Jan: Nový Svět na Hradčanech
329 Kč

266 Kč

Jan Blesík (1909–1985) prožil na Novém Světě desítky let a podrobně zmapoval tuto kouzelnou lokalitu staré Prahy. Postupoval dům od domu, zaznamenal jejich historii, slavné i obyčejné postavy, které tu žily. Autorce konceptu knihy Heleně H.


Bobák František: Zlínská jitra
350 Kč

283 Kč

Soubor úvah, vzpomínek, drobných povídek a úvah je dílem zlínského publicisty Františka Bobáka (1926–2008). V mládí patřil k tzv.


Bouřlivé příměří 1918-1939
299 Kč

242 Kč

První světová válka otřásla lidstvem a způsobila značné politické i sociální změny. Vládnoucí třídy na všech kontinentech děsil mohutný vzestup komunismu, který svým učením o proměně společnosti cestou revoluce přitahoval miliony pracujících.


Bouzek Jan: Vznik Evropy
399 Kč

322 Kč

Soužití v Evropské unii i její současná krize jsou podněty k zamyšlení nad tím, co Evropa znamená a jak vznikla.


Bridelius Fridrich: Jesličky - Staré nové písničky
389 Kč

314 Kč

Kritická edice zpřístupňuje zpěvníček adventních a vánočních písní Jesličky. Staré nové písničky (1658), který sestavil jeden z nejvýznamnějších českých básníků Fridrich Bridelius SJ.