Mareš Jaroslav V.: Přísně tajné skandály
299 Kč

225 Kč

Novinka

Když se přihodí nějaká ostuda, aktéři se s ní obvykle moc nešíří. Když se stane skandál, aktéři se ho snaží ututlat stůj co stůj. V mnoha případech se to i podaří. Zamést veškeré stopy je ale daleko těžší.


Semotanová Eva: Akademický atlas českých dějin
2 990 Kč

2 413 Kč
+ doprava zdarma

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do


Hájková Dagmar, Horák Pavel,: Republika československá 1918-1939
1 999 Kč

1 619 Kč
+ doprava zdarma

Přestože bylo první republice vyměřeno pouhých dvacet let života, je dnes vnímána jako významná etapa našich dějin, jako jakýsi jejich uzlový bod. Při mnoha příležitostech se na ni odkazuje jako na vzor. Jak ji však doopravdy známe?


kolektiv autorů: První republika 1918-1938
1 790 Kč

1 539 Kč
+ doprava zdarma

Obsahuje CD – Zvukový odraz doby – 47 unikátních historických nahrávek. Obsahuje 59 artefaktů – kopií unikátních historických dokumentů. Získáte originální publikaci, přibližující uceleně historické mezníky i denní život za první republiky.


kolektiv autorů: Slovenský štát 1939-1945
1 690 Kč

1 454 Kč

Období Slovenského státu vzbuzuje kontroverze dodnes. Desítky přiložených artefaktů přinášejí fascinující pohled na temné i světlejší momenty slovenské historie za druhé světové války.


kolektiv autorů: Mobilisace 1938 (Události - Obránci - Zrada)
1 590 Kč

1 368 Kč

Období takzvané sudetské krize roku 1938 vnímáme jako okamžiky prohry, potupy a zrady. To je ale jen jeden úhel pohledu, ten, který reflektuje konečný výčet ztrát. Ztrát územních, hospodářských, lidských i morálních.


Beránek Ondřej: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi
1 400 Kč

1 129 Kč

Vzdálenosti ve světě 14. století byly větší než ty, které vnímá člověk dnešního světa. Některé kontinenty o sobě ještě vzájemně nevěděly, komunikace na delší vzdálenosti byla otázkou týdnů, měsíců či let.


Fučíková Renáta: Historie Evropy - Obrazové putování
1 399 Kč

1 129 Kč

Jen jednou za několik desetiletí může vzniknout taková kniha. Původní česká kniha, která si klade veliký cíl: seznámit čtenáře s historií Evropy přehlednou, srozumitelnou, ale především čtivou formou.


Le Goff Jacques, Schmitt Jean-Claude: Encyklopedie Středověku
998 Kč

839 Kč

Dva přední francouzští historici-medievalisté v knize shromáždili přes osm desítek hesel, samostatných a ucelených esejů, věnovaných podstatným skutečnostem a tématům středověkého života: nalezneme mezi nimi jak tradiční témata politických dějin („Kr


Kalandra Záviš: České pohanství
895 Kč

723 Kč

Reedice stěžejního Kalandrova díla, které dokončil na počátku druhé světové války. Rukopis se ale po jeho zatčení a odvlečení do koncentračních táborů ztratil a Kalandra tuto monumentální knihu po svém návratu sepsal v letech 1945 a 1946 znovu.


Veselská Magda: Archa paměti
850 Kč

686 Kč

Publikace věnovaná více než stoleté historii mimořádné muzejní instituce zároveň v mnohém odráží dramatické osudy českých a moravských Židů v minulém století. Kniha se opírá o obsáhlý výzkum v domácích i zahraničních archivech.


Zamarovský Vojtěch: Za sedmi divy světa
777 Kč

628 Kč

Dnes již klasické dílo známého popularizátora starověkých dějin a plodného spisovatele a jednoho ze zakladatelů žánru literatury faktu v tehdejším socialistickém Československu Vojtěcha Zamarovského (1919–2006) vyšlo před více než 50.


Bata Carlo, Morelli Gianni,: 1968 - Revoluční rok ve fotografiích
699 Kč

595 Kč

Rok 1968 si historie pamatuje jako období společenských a politických změn a celosvětových protestů proti stávajícímu sociálnímu modelu: dělníci, studenti i etnické menšiny požadovali reformy, spravedlnost a zlepšení životních podmínek.


Hill Tim: Dějiny zločinu - Šokující, vyjímečné a nevídané
699 Kč

565 Kč

Kniha Dějiny zločinu vypráví prostřednictvím dobových zpráv z listu Daily Mail o životech a skutcích neblaze proslulých zločinců 20. století. Text doplňují autentické archivní snímky, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány.


Jareš Jakub a kolektiv: S minulostí zúčtujeme
695 Kč

561 Kč

Kniha obsahuje dva dosud nezveřejněné dokumenty z minulosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: tzv. Analýzu fakulty z roku 1971 a Rehabilitační zprávu z roku 1992, jež specificky reflektují i (des)interpretují minulost.


Spengler Oswald: Zánik západu - Obrysy morfologie světových dějin
695 Kč

561 Kč

Že Západ má v sobě, ve svém civilizačním úspěchu, již připraven svůj zánik – tato hrozivá, ale současně i temně přitažlivá myšlenka se vracela znovu a znovu, ve chvílích krizí různého druhu, celozápadních i lokálních i jen personálních, autorských.


Gilbert Martin: Židé ve 20. století
690 Kč

557 Kč

Dějiny židovského národa jsou již od svého počátku před třemi tisíciletími plny dramat a nejrůznějších utrpení, jež vyvrcholila paradoxně ve století civilizačního rozkvětu.


Olšáková Doubravka: Věda jde k lidu!
685 Kč

553 Kč

Jen málokdo ví, že dnes již kultovní snímek Karla Zemana Cesta do pravěku byl součástí široké a komunistickou stranou privilegované výchovy obyvatelstva k ateismu.


Budil Ivo T.: Úsvit rasismu
649 Kč

524 Kč

Rasová ideologie zásadním způsobem ovlivnila moderní dějiny nejenom západní civilizace, ale celého světa.


Kyncl Vojtěch: Lidice - Zrození symbolu
650 Kč

525 Kč

Evropská společnost vzpomíná zločinů druhé světové války už sedm desítek let. Každý národ má místo, které se pro něho stalo symbolem utrpení. Jen málokteré dosáhlo světového věhlasu, byť by si to svým významem zasloužila všechna.


Mojžíš Milan, Rak Michal,: Zborov 1917-2017
645 Kč

521 Kč

Bitva u Zborova je nejvýznamnějším vystoupením čs. legionářů v 1. světové válce. Tato výpravná publikace přináší veškeré dostupné informace, rozdělené do tří částí. První část tvoří popis situace v Rusku v roce 1917, popis rozvoje čs.


Sixtová Olga: Hebrejský knihtisk
650 Kč

525 Kč

Kniha kolektivu domácích i zahraničních odborníků na dějiny knihtisku, hebrejskou typografii či židovské dějiny vychází k pětisetletému výročí vytištění první hebrejské knihy v Praze (1512). Pražské hebrejské tisky vynikají především v 16.