Počet nalezených produktů: 582

Pro daný výběr nebyly nalezeny žádné nabízené výrobky.

Kneblová Hana: Slavné ženy Francie-64%
249 Kč

89 Kč

Akce

V dějinách Francie najdeme mnoho výjimečných žen, jejichž jméno se zapsalo do dějin. A právě o nich vypráví tato kniha.


Abdel-Samad Hamed: Účtování s Mohamedem
199 Kč

161 Kč

Islámský svět a jeho nekritické uctívání Mohameda

Islámský fundamentalismus a intolerance jsou důsledky přeceňování Koránu a Mohameda.


Ackroyd Peter: Dějiny Anglie - Tudorovci
499 Kč

403 Kč

Nově a přehledně Kniha předního anglického popularizátora historických témat navazuje na předcházející první díl Dějin Anglie a zahrnuje celé 16. století, plné převratných událostí a zvratů. Začíná nástupem Jindřicha VIII.


Ackroyd Peter: Dějiny Anglie - Základy
499 Kč

403 Kč

Dějiny Anglie: Základy zahrnují období od pravěku až po smrt prvního Tudorovce na anglickém trůně Jindřicha VII. a končí bezprostředně předtím, než se vlády ujal jeho mnohem slavnější syn Jindřich VIII.


Adamec Tomáš: Frýdek-Místek - Historie/Kultura/Lidé
599 Kč

486 Kč

Frýdek-Místek má oproti jiným městům specifickou historii, která je dána zejména tím, že obě části města se dříve nacházely ve dvou různých historických zemích. Města Frýdek ve Slezsku a Místek na Moravě byla zároveň správními centry svých regionů.


Adkins Lesley a Roy: Starověké Řecko - Encyklopedická příručka
699 Kč

565 Kč

Příručka, napsaná dvěma vynikajícími archeology, se věnuje všem oblastem života ve starověkém Řecku/Římě, a to jak velkým a všeobecným tématům jako geografie nebo vojenství, tak každodennímu životu jednotlivce.


Al-Hamadhání Abú: Maqámy
285 Kč

229 Kč

Na konci 10. století vznikl zcela nový žánr klasické arabské prózy – maqáma. Vytvořil jej Abú ’l-Fadl Ahmad ibn al-Husajn ibn Jahjá, jemuž se v dějinách arabské literatury dostalo příhodného označení Badí‘ az-Zamán (Div své doby).


Šantora a kolektiv Roman: Skautský oddíl 1913–2013
449 Kč

363 Kč

Sto let se ve skautských oddílech schází tisíce kluků a holek se svými vedoucími, aby prožívali společná dobrodružství a budovali přátelství na celý život. Dva z nich – 2. a 5. pražský oddíl – fungují dodnes.


Arriános: Tažení Alexandra Velikého
199 Kč

161 Kč

Autor líčí tažení Alexandra Makedonského proti Perské říši, její zničení a dlouholeté boje makedonské armády v krajinách, o kterých byly do Alexandrovy doby v Řecku známy jen legendy.


Aughton Peter: Plavby, které změnily svět-21%
199 Kč

156 Kč

Výprodej

Touha člověka po poznání je nekonečná. S každým nově získaným poznatkem či dosaženým objevem nedochází tato touha naplnění, ale naopak roste. Člověk vždy rád čelil výzvám a ukládal si stále nové a těžší úkoly.


Augias Corrado: Tajemný Řím
199 Kč

161 Kč

Příběhy, místa a lidé jednoho hlavního města. Kniha obsahuje řadu portrétů Říma, z velké části dosud neznámých či překvapivých. Svižný styl vyprávění Corrada Augiase odlišuje tuto knihu od běžného průvodce.


Bandžuch Tomáš: Hitlerovo svobodné město
399 Kč

322 Kč

Svobodné město Gdaňsk je pojem známý každému, kdo se zajímá o období druhé světové války. Nárok na Gdaňsk byl jedním ze zásadních územních požadavků Třetí říše vůči Polsku. A právě v místním přístavu 1.


Bata Carlo, Morelli Gianni,: 1968 - Revoluční rok ve fotografiích
699 Kč

595 Kč

Rok 1968 si historie pamatuje jako období společenských a politických změn a celosvětových protestů proti stávajícímu sociálnímu modelu: dělníci, studenti i etnické menšiny požadovali reformy, spravedlnost a zlepšení životních podmínek.


Bauer Jan: Nesamozřejmé Československo 1918-1992
399 Kč

322 Kč

Kniha populární formou provádí historií Československa od jeho vzniku až po jeho zánik, respektive vytvoření samostatných států Čechů a Slováků. Důraz je položen především na rozhodující momenty v dějinách republiky: anabáze čs.


Bauer Jan: Zajímavá zastavení v dějinách
299 Kč

242 Kč

Existovala Atlantida, o níž psal starořecký filozof Platón? Pamatuje Egyptská sfinga poslední dobu ledovou? Pochází středoamerický národ Olméků z Afriky? Byl Mojžíš egyptským faraonem? Kam se ztratil poklad řádu templářů?


Baxa Václav: Dobřansko na starých pohlednicích / Dobrzan und Umgebung
399 Kč

322 Kč

Dobřansko na starých pohlednicích – publikace mapující prostřednictvím téměř 300 starých pohlednic území bývalého soudního okresu Dobřany. Ten existoval v letech 1902 až 1949, což prakticky odpovídá době vydání pohlednic z této knihy.


Bendová Eva: Zmizelá Praha - Neony a světla reklam
299 Kč

243 Kč

Neony ozářily noční tvář města a vnesly do jeho ulic tajemství a moderní životní styl. Vábily k návštěvě do obchodních domů. Sváděly ke vstupu do restaurací.


Beránek Ondřej: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi
1 400 Kč

1 129 Kč

Vzdálenosti ve světě 14. století byly větší než ty, které vnímá člověk dnešního světa. Některé kontinenty o sobě ještě vzájemně nevěděly, komunikace na delší vzdálenosti byla otázkou týdnů, měsíců či let.


Besala Jerzy: Utajené dějiny Evropy
299 Kč

242 Kč

Dějiny, které známe ze školy, často nejsou přesným popisem starých událostí. Spíš se jedná o manipulaci s realitou na objednávku tehdejších panovníků, tajných spolků či církve. Evropa má však kromě své oficiální historie také historii dobře utajenou.


Bielik Milan: Chybějící říše
280 Kč

226 Kč

Podíváme-li se na mapu světa nezaujatýma očima a se znalostí historie, můžeme dojít k překvapivému závěru: mezi současnými velmocemi jedna říše chybí.


Bischof Günter: Rakousko v prní studené válce 1945 - 1955
395 Kč

319 Kč

Historik Günter Bischof nechává čtenáře nahlédnout do pozoruhodného procesu, v němž poválečné vedení Rakouska dokázalo udržet jednotu a nezávislost země a zároveň odolat tlakům čtyř okupačních mocností i soupeřících domácích sil.


Black Edwin: IBM a holokaust
499 Kč

403 Kč

Publikace o dlouhodobém spojenectví mezi nacistickou vládou a největší americkou korporací odhaluje překvapivá fakta o aktivní účasti IBM na provádění holokaustu. Zakladatel společnosti IBM Herman Hollerith byl koncem 19. st.


Blandfordová Linda, Davidson Peter: Milníky civilizace
449 Kč

363 Kč

Co chápeme pod pojmem „civilizace“? Tato kniha uvádí více než 25 nejvýznamnějších milníků v historii civilizace, od domestikace zvířat po pojem nuly, od prvního záměru veřejně prospěšné stavby po bakteriologii, od vývoje rituálů po myšlenku muzea.


Bílek Jiří: Bílá místa české historie 3
329 Kč

266 Kč

Třetí díl ze série knih věnovaných naší starší i novější historii mapujících obecně známé události českých dějin, které však přesto i nadále mají svá „bílá místa“. V pěti kapitolách projdeme „dlouhé“ 19.


Bílek Jiří: Bílá místa české historie 5
399 Kč

322 Kč

Pátý díl Bílých míst české historie je věnován létům 1918–1939, tedy období nazývanému „první“ a „druhou republikou“.


Blesík Jan: Nový Svět na Hradčanech
329 Kč

266 Kč

Jan Blesík (1909–1985) prožil na Novém Světě desítky let a podrobně zmapoval tuto kouzelnou lokalitu staré Prahy. Postupoval dům od domu, zaznamenal jejich historii, slavné i obyčejné postavy, které tu žily. Autorce konceptu knihy Heleně H.


Bobák František: Zlínská jitra
350 Kč

283 Kč

Soubor úvah, vzpomínek, drobných povídek a úvah je dílem zlínského publicisty Františka Bobáka (1926–2008). V mládí patřil k tzv.


Bouřlivé příměří 1918-1939
299 Kč

242 Kč

První světová válka otřásla lidstvem a způsobila značné politické i sociální změny. Vládnoucí třídy na všech kontinentech děsil mohutný vzestup komunismu, který svým učením o proměně společnosti cestou revoluce přitahoval miliony pracujících.


Bouzek Jan: Vznik Evropy
399 Kč

322 Kč

Soužití v Evropské unii i její současná krize jsou podněty k zamyšlení nad tím, co Evropa znamená a jak vznikla.


Bridelius Fridrich: Jesličky - Staré nové písničky
389 Kč

314 Kč

Kritická edice zpřístupňuje zpěvníček adventních a vánočních písní Jesličky. Staré nové písničky (1658), který sestavil jeden z nejvýznamnějších českých básníků Fridrich Bridelius SJ.


Brož Ivan: Atentáty - nezdařené pokusy
279 Kč

226 Kč

Jestliže slavný anglický dramatik irského původu George Bernard Shaw prohlásil, že atentát je extrémní formou cenzury, pak je na místě otázka, co představuje atentát, který selhal.


Brummer Alexandr, Konečný Michal,: Brno stalinistické
289 Kč

234 Kč

Netradiční průvodce, navazující na úspěšný titul Brno nacistické, připomíná čtenářům temné období stalinismu, které zásadně proměnilo nejen samotné město, ale i jeho obyvatele.