Bakalář Petr: Kurz sebepoznání
178 Kč

144 Kč

Kurz sebepoznání je zatím poslední knihou Petra Bakaláře. Je plodem života osamělého a těžce zkoušeného stykem s takzvanou realitou, normálními lidmi.