Krumlovská Olga: Horoskopy 2020
299 Kč

239 Kč

Novinka

Stalo se již dobrou tradicí, že každým rokem vydává známá astroložka a autorka Olga Krumlovská své horoskopy, v nichž si mohou čtenáři najít základní předpovědi na následující rok, rady, čím se řídit a čeho se vyvarovat, jak pečovat o partnerské vzta


Toman Rolf: Ars Sacra
4 999 Kč

4 049 Kč
+ doprava zdarma

Na 800 stranách jsou popsány dějiny křesťanského umění od počátků až do dneška. Představeny jsou všechny epochy od pozdní antiky přes středověk, renesanci a baroko po klasicismus a moderní umění.


Bible (rodinná, malá)
3 999 Kč

3 228 Kč
+ doprava zdarma

Tato kniha je digitálně zmenšenou kopií luxusního vydání vzácné, ručně vázané a působivě vypravené rodinné Bible, která vyšla v roce 2016 v omezeném nákladu.


Bible
2 990 Kč

2 413 Kč
+ doprava zdarma

Unikátní projekt velkoformátové ilustrované bible, která vychází u příležitosti výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje.


Pokorný Petr, Heckel Ulrich,: Úvod do Nového zákona
998 Kč

839 Kč

Přehled jeho literatury a teologie. Další zpracování oblíbené učebnice kromě literárního úvodu pojednává teologii jednotlivých spisů a vrstev Nového zákona a přináší též náčrt celkové koncepce novozákonního kánonu.


Ilustrovaná encyklopedie Bible
999 Kč

807 Kč

Ilustrovaná encyklopedie Bible předkládá výklad biblických příběhů, od Genesis po Zjevení Janovo, a snaží se ho přiblížit co nejširšímu okruhu čtenářů.


Váchal Josef: Kázání proti hříchu spěšnosti
900 Kč

727 Kč

Josef Váchal této knihy vytvořil pouhých 17 exemplářů. Edice faksimile Kázání proti hříchu spěšnosti z roku 1939 zahrnuje celý text se všemi, autorem kolorovanými, dřevoryty.


Tomáš Eduard: Metafyzické příběhy 1+2 (komplet)
790 Kč

656 Kč

Metafyzické příběhy jsou výmluvným svědectvím, že Eduard Tomáš je nejen graduovaným znalcem, učitelem a praktikem jógové filozofie, ale i neméně zdatným a úspěšným beletristou.


Orban Peter a kolektiv: Symbolon - Kniha + 78 karet
695 Kč

577 Kč

Symbolon je předmět rozlomený na dvě části, které touží po opětovném splynutí v jeden celek. To je také cílem této hry: spojit vše, co je odmítnuto a potlačeno v našem podvědomí, s naším vědomím.


Flaming Mary: Sladká medicína - Cesta Slunečního tance
695 Kč

561 Kč

S přelomem tisíciletí jsme se stali svědky toho, jak se naše spojení se sebou samými, s našimi dětmi, naší zemí a naší planetou, ztrácí pod vlivem mnoha rozptylujících vlivů, jimž jsme dali moc tříštit naše životy.


Paz Octavio: Sor Juana Inés de la Cruz aneb nástrahy víry
698 Kč

564 Kč

Výjimečný text, který na pozadí života výjmečné ženy obsáhne dějinnost barokního Mexika, jeho předkřesťanské, křesťanské či hermetické kořeny a stejně tak pohled na starý kontitent, pohled přes mohutný okeán, pohled až dráždivě vzrušující protože chy


Blechová Zdenka: Obraz mé duše - kniha + 32 karet
650 Kč

525 Kč

dostávají se vám do rukou mé, v pořadí již deváté karty. Tyto karty vám pomůžou se podívat do sebe a uvědomit si, co se ve vás právě děje. Karty vám ukáží všechny obrazy duše, kterými je nutné v životě projít.


Gans David: Ratolest Davidova
650 Kč

525 Kč

Kronika pražského židovského učence Davida Ganse, vydaná roku 1592 v Praze, je z mnoha důvodů jedinečná. Svou inspirací v německých kronikách 16.


Maharši Šrí Ramana: Moudrost ticha
599 Kč

498 Kč

Atraktivní obrazová publikace, plná působivých černobílých fotografií, doprovázených výroky Ramany Maharšiho. Z jejích stránek vyzařuje tichá síla Pravdy, jež vtahuje čtenáře do nitra a povznáší jej duchovně i eticky.


Laitman Rav Michael: Kniha Zohar
599 Kč

486 Kč

Kniha Zohar je považována za stěžejní kabalistickou práci. Kniha je psána ve formě alegorických příběhů, jejichž prostřednictvím je však sdělován mnohem hlubší význam.


Baron-Reid Colette: Tarot dobra - Kniha a 78 karet
587 Kč

474 Kč

Colette Baron-Reid vytvořila sadu tarotových karet s tradiční strukturou, avšak s modernější a jednodušší duchovní stavbou. Tarot dobra je založen na stovky let starém systému věštění, ale zároveň využívá poznatků současné pozitivní psychologie.


Bible, překlad 21. století (šedomodrá)
590 Kč

477 Kč

Nejnovější, již 5. opravené vydání populárního překladu Bible do současné češtiny. Od r. 2009, kdy Bible21 poprvé vyšla, se stala bestsellerem s více než 120.000 prodanými výtisky.


Bible, překlad 21. století (hořčicová)
590 Kč

477 Kč

Nejnovější, již 5. opravené vydání populárního překladu Bible do současné češtiny. Od r. 2009, kdy Bible21 poprvé vyšla, se stala bestsellerem s více než 120.000 prodanými výtisky.


Bible, překlad 21. století (pudrová)
590 Kč

477 Kč

Nejnovější, již 5. opravené vydání populárního překladu Bible do současné češtiny. Od r. 2009, kdy Bible21 poprvé vyšla, se stala bestsellerem s více než 120.000 prodanými výtisky.


Conway D. J., Hunt Lisa: Tarot keltských draků - kniha a 78 karet
587 Kč

474 Kč

Tento tarot se drží tradičních významů tarotových symbolů, a tak ho můžete používat stejně jako jakékoli tarotové karty. Navíc v podrobné příručce najdete popis a výklad karet, návod k vykládání, meditaci a magické práci.


Virtue Doreen: Andělské tarotové karty - Kniha a 78 karet
587 Kč

474 Kč

Tarot je odnepaměti ceněn pro svoji schopnost podávat podrobné a přesné předpovědi. Doreen Virtue a Radleigh Valentine vytvořili první balíček tarotových karet, který je bezpochyby něžný, plný bezpečí a důvěry!


Virtue Doreen: Tarot archandělů
587 Kč

474 Kč

Tarot archandělů pro vás vytvořila dnes již po celém světě známá dvojice Doreen Virtue a Radleigh Valentine.