Chan-Fej-c’: Chan-Fej-c’ - svazek I.
450 Kč

364 Kč

Kniha přináší překlad jednoho ze stěžejních děl klasické čínské filozofie, spisu Chan-fej-c’, nazvaného tak po svém autorovi Chan Fejovi († 233 př. n. l.).


Chan-Fej-c’: Chan-Fej-c’ - svazek II.
555 Kč

448 Kč

Druhým svazkem se stává komentovaný překlad starověkého čínského spisu Chan-fej-c’ do češtiny úplným. Čeština se tak řadí mezi hrstku západních jazyků, do nichž bylo toto dílo cele přeloženo.