Nálevka Vladimír: Cesta k dohodě: Vyjednávání -  hra života
385 Kč

311 Kč

Motto: „Dohody, jež nejsou postaveny na principu vzájemné výhodnosti, nemívají dlouhého trvání.“ George Washington

Vyjednávání je významnou součástí našeho života. Jak bude vypadat vláda? Jaká bude konečná cena u důležitého obchodu?