Havlík Radomír: Úvod do sociologie
145 Kč

127 Kč

Nové, upravené vydání učebnice Radomíra Havlíka slouží k základní orientaci při studiu vybraných společenských problémů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány např.