PR:CZ_2019-10-BW-TEFAL


Péče o trávník

Sečení trávníku

Při nevhodném sekání může dojít k silnému či nevratnému poškození kořenů a výsledný efekt nevzbuzuje dobrý estetický dojem.

Sečením udržíte potřebnou výšku trávníku, která je daná jednotlivými druhy trávníku. Pravidelným sečením podpoříte odnožování trávníku a dosáhnete dostatečného zárůstu a kvalitního vzhledu travnaté plochy. Jednotlivé travní druhy reagují rozdílně na intenzitu a výšku sekání. Častost sekání pak závisí na druhu, funkci trávníku, počasítypu podnebí.

Sekejte podle rychlosti dorůstání, a to tak, abyste při každém sekání snížili výšku trávníku o maximálně 1/3 výšky. To v praxi znamená, že po návratu z dlouhé dovolené trávník neposečete najednou, ale vždy jen o 1/3 výšky, v odstupu několika dní, než dosáhnete požadované výšky trávníku. s tím souvisí objektivní skutečnost, že čím relativně výše trávník sekáte, tím méně je stresován horkem a suchem v letním období. Při vyšší výšce trávníku a dobrém zapojení si optimálně drží vlhkost a lépe řídí svůj vodní režim. Tím nedochází k jeho žloutnutí.

První sečení po výsevu provádějte až při výšce trávníku 6 – 8 cm, kdy by mělo dojít ke snížení na 5 – 6 cm. Postupným sečením v pravidelných rytmech se přiblížíte požadované výšce trávníku.

Péče o trávník v prosinci, lednu a únoru

Prosinec, respektive jeho začátek, je poslední příležitostí, kdy můžete pohnojit váš trávník, pokud jste to na podzim nestihli. Doporučujeme travní osivo s vyšším obsahem draslíku.

Až napadne sníh, neshrabávejte ho stále na jedno místo trávníku. Zatěžujete ho a nahromaděný sníh působí jako izolant a vytváří tak přátelské prostředí pro různé sněžné plísně a houby. Šetřete svůj trávník a zbytečně se po něm neprocházejte, ať už je zmrzlý či rozmrzlý. na jaře se vám královsky odvděčí.

Péče o trávník

Péče o trávník v březnu a dubnu

V případě, že na vašem trávníku ještě leží vrstva sněhu, ponechte trávník v klidu, nezatěžujte ho, ani chozením. Předejdete tak napadení trávníku houbovými chorobami. První co vás čeká za práci na vašem trávníku je vertikutace.

Vertikutace

Vertikutace a přihnojení trávníku se provádí při jarním oteplení, na přelomu března a dubna. Vertikutací se odstraňuje mech a travní plsť, neboli nahromadění odumřelých částí rostlin, zbytků posekané trávy, plevele a mechu. Ty časem utvoří na trávníku nepropustnou vrstvu, která brání pronikání vody a výměně plynů. Dochází rovněž ke zkracování kořenového systému trávníku. v suchých obdobích pak trávník rychle usychá, protože kořeny nedosáhnou na hlouběji, v půdě uloženou vláhu.

Za pomoci vertikutačních nožů přesekáte travní výběžky a podpoříte tak tvorbu nových výhonků a omladíte trávník. Neméně důležité je i narušení a omezení růstu plevele. Vertikutací zároveň lehce provzdušníte povrch půdy, ten pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. Nepříliš hluboká vertikutace prováděná dvakrát ročně je nejoptimálnějším způsobem, jak se zbavit nepříjemných důsledků travní plsti.

Jak vertikutace funguje

Všechny druhy vertikutátorů jsou vybaveny ostrými noži. Při samotné vertikutaci se nože zařezávají svisle do travního drnu až do maximální hloubky 3 mm a odstraňují z něj travní plsť. Při tomto opatření je důležitý pokud možno těsný odstup vertikutačních nožů, aby se vrstva plsti intenzivně rozřezala a aby se odumřelý rostlinný materiál mohl z drnu pečlivě odstranit.

Předpokladem pečlivé vertikutace je plynulé nastavení hloubky vertikutace na vertikutátoru. Vertikutace se provádí za sucha, aby odstranění travní plsti bylo co nejefektivnější.

Před vertikutací posekejte trávník na výšku 3 až 4 cm. Nože vertikutátoru nastavte tak, aby se pouze dotýkaly půdy. Nastavení provádějte vždy bez chodu motoru pokud možno na rovné ploše (beton, dlažba). Příliš hluboká vertikutace poškozuje kořenový systém i rostliny samotné a navíc jsou motor i nože vystaveny nadměrnému zatížení a silně se opotřebovávají.

Kdy použít vertikutátor

Nejvhodnější pro vertikutaci je suchý trávník asi 2 dny po posledním dešti. Vertikutaci provádějte pás po pásu v podélném směru. Doporučená hloubka vertikutace je 2 až 3 mm, kdy se vertikutační nože půdy jen lehce dotýkají. Vhodná doba pro vertikutaci trávníku je v období březen/duben a srpen/září. Trávník vypadá po vertikutaci poničený, to je normální jev. Pokud se vám objevily větší holé plochy, vzniklé odstraněním plevelů, dosejte je vhodnou travní směsí.

Hnojiva

Hnojiva s dlouhodobým účinkem jsou speciálně vyvinutá pro trávník. Jejich optimální složení s požadovaným poměrem živin napomáhá zdravému růstu trávníku po celé vegetační období. na rozdíl od průmyslových hnojiv nemají efekt nárazového růstu trávníku, nespálí trávník při nechtěném předávkování hnojiva.

Granulovaná hnojiva se rovnoměrně rozloží po trávní ploše a živiny jsou tak k dispozici po dlouhou dobu a ve správném poměru. Hnojiva s dlouhodobým účinkem působí na 70 nebo až 100 dní. Díky dlouhodobému účinku, hnojivo téměř nezatěžuje životní prostředí vymýváním živin do spodních vod. Pro aplikaci je vhodný aplikační vozík nebo rozmetadlo, které zajistí rovnoměrné dávkování hnojiva.

Péče o trávník v květnu

věten je ideálním obdobím pro výsev nového trávníku. Před samotným výsevem nejdříve proveďte vertikutaci. Dalším krokem k dokonalosti trávníku je výběr správného typu a množství hnojiva.

Výživa trávníku

Pro optimální výživu trávníku doporučujeme používat dlouhodobě působící trávníková hnojiva. Obsahují všechny důležité prvky (dusík, fosfor, draslík a hořčík) pro výživu trávníku, jejichž vzájemný poměr je speciálně upraven pro potřeby optimálního vyživení. Různé formy a obsahy živin umožňují konkrétně reagovat na různá specifika dané části trávníku.

Dlouhodobě působící hnojiva

Dlouhodobý efekt je způsoben obalovaným jádrem. Účinná látka jádra obsahující živiny v několika formách je obalena dvěma vrstvami. Vnitřní vrstva je ze síry (obsahuje i stopové prvky) a vnější vrstva je z přírodních tuků. Samozřejmostí takovýchto granulovaných hnojiv je i velikost granulace, která je upravena tak, aby se hnojivo dostalo i do nejhustšího a nejjemnějšího porostu. Pro přirovnání můžeme uvést, že takovéto trávníkové hnojivo obsahuje ve 25 g/m2 (doporučená aplikační dávka) přibližně 7 500 ks granulí.

Sekání trávníku

Protože v teplém období trávníky intenzivně rostou, měli byste je pravidelně sekat na výšku mezi 3 cm až 5 cm (trávníky ve stínu pak na 5 cm výšky). Trávník zkracujte vždy pouze o 1/3 své výšky, při sečení o více než 1/3 původní výšky trávníku, může dojít k jeho poškození zežloutnutím. Následné uvedení trávníku do původní kondice je pak otázkou několika týdnů.

Péče o trávník v červnu, červenci a srpnu

Moto těchto měsíců je zavlažovat, zavlažovat, zavlažovat.

Pro správný a zdravý růst trávníku je třeba velké množství vody, zvláště v letních měsících. Chcete-li mít i v období tepla a sucha svěží, hustý a aktivní trávník, sáhněte po umělém zavlažování. Postará se o pravidelný přísun vláhy, aniž byste na to museli pořád myslet.

Čím zavlažovat trávníky

Zahradní hadice – časově a fyzicky náročné, nemáte přehled, kolik vody jste do půdy nalili.

Postřikovače – rozstřikují vodu kruhově nebo rovnoběžně, tento způsob je vhodnější, ale itak vyžaduje přítomnost obsluhy a časovou kontrolu.

Zabudované zavlažovací systémy – mají rozvody zabudované pod trávníkem s kolmými výstupy k povrchu zakončené výsuvnými tryskami. Rozmístění těchto trysek zaručuje přesné dávkování a rozdělování vody. v klidovém stavu jsou trysky zataženy v zemních pouzdrech a nepřekáží tak při údržbě trávníku. Kropí se kruhovým pohybem, pevným nebo nastavitelným úhlem závlahy. Ovládání automatické nebo poloautomatické, nezabírá čas, ale vyžaduje vyšší prvotní náklady.

Zavlažujeme vydatně, ale ne často, aby se voda dostala do hloubky, nezůstala jen na povrchu a neodpařila se.V případě dosevu platí, že se nově zasetá plocha musí trvale udržovat vlhká do hloubky 2 cm vegetační vrstvy po dobu 3 týdnů od výsevu. Pozor zejména přes poledne, kdy jsou teploty nejvyšší.

Péče o trávník v září a říjnu

v těchto měsících již začněte chystat váš trávník na podzim a zimu. Prvním z vašich úkolů je vertikutace. Odstraníte travní plsť a váš trávník se opět z plných plic nadýchne. Zamezíte tím také usídlení plísní a houbových chorob v trávníku a na jaře pak následnému výskytu plesnivých a prázdných míst v trávníku. Po vertikutaci aplikujte speciální podzimní hnojivo.