Snustad Peter D., Simmons Michael J.,: Genetika
1 890 Kč

1 526 Kč
+ doprava zdarma

Genetika jako věda prochází v posledních letech radikálním vývojem a stává se středobodem technologické revoluce, která ovlivňuje zemědělství, medicínu i společnost.


kolektiv autorů: Tatry
1 550 Kč

1 251 Kč

Tatry jsou bezesporu nejpopulárnějším pohořím na Slovensku, zpívá se o nich i v národní hymně.


Míček Tomáš: Magické kameny
1 299 Kč

1 049 Kč

Český fotograf Tomáš Míček pro nás působivým způsobem objevuje dynamickou tvůrčí sílu přírody, která přivádí na svět nádherné skalní útvary a poté je přetváří či nechává zmizet.


Curtsinger Bill: Příroda - od pólu k pólu
999 Kč

807 Kč

Fotografie v knize Nejvzdálenější příroda jsou svědectvím o lásce autora k planetě, na které žijeme. Jde o originální práci. A také důležitou práci.


Míček Tomáš: Magická místa Země
999 Kč

807 Kč

Ve třetí knize zamýšlené pentalogie se fotograf Tomáš Míček zaměřuje na magická místa, jež vytvořila velká umělkyně „matka příroda“ – a která ve svých fantastických formacích rozhodně mohou soupeřit s našimi „sakrálními“ budovami a místy.


Studnička Miloslav: S botanikem v tropech I - Venezuela
950 Kč

767 Kč

Fotografiemi provázené dílo složené z povídek motivovaných drobnými dobrodružstvími spojenými s přírodovědným, hlavně botanickým bádáním v tropech Latinské Ameriky (Brazílie, Mexiko, Nikaragua, Venezuela).


Kizlink Juraj: Technologie chemických látek a jejich využití
660 Kč

599 Kč

Autor této učebnice zvolil pro výklad encyklopedickou formu, která obsahuje seznam hesel v jednotlivých odvětvích chemie s popisem jejich technologie bez hlubších chemických a fyzikálních souvislostí, což je obvykle předmětem učebnic teoretické anorg


Hawking Stephen W.: Stručná historie času v obrazech
659 Kč

532 Kč

Nové, bohatě ilustrované a doplněné vydání knihy, jež se od roku 1988, kdy vyšla poprvé, stala milníkem ve vědecké literatuře a jíž se po celém světě prodalo přes devět milionů výtisků.


Flegr Jaroslav: Evoluční biologie
650 Kč

525 Kč

Podrobná učebnice evoluční biologie určená zejména posluchačům magisterských a doktorandských kurzů evoluční biologie, molekulární fylogenetiky a evoluční parazitologie.


Cichá Martina: Integrální antropologie
599 Kč

484 Kč

Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci integrální antropologie, která paradigmaticky čerpá z filozofické antropologie Karla Máchy.


Sýkora Viktor: Neviditelný lidský svět
550 Kč

444 Kč

Člověk tráví většinu svého života ve stejném prostředí, obklopen důvěrně známými předměty. Ale je tomu opravdu tak? Většinu informací o světě získáváme pomocí zraku, který má však svá omezení.


Zajíček Petr: Moravský kras v ponorné řece času
555 Kč

448 Kč

Moravský kras je naše nejlépe vyvinuté krasové území s největším počtem povrchových a podzemních krasových jevů. Zároveň patří k výjimečným oblastem České republiky s bohatou historií a kulturou.


Cílek Václav: Žulové krajiny středních Čech
499 Kč

403 Kč

Tato kniha chce upozornit na pozoruhodné, ale přehlížené krajiny zejména na rozhraní středních a jižních a rovněž na pomezí středních a jihozápadních Čech, pro které jsou typické skupiny rozptýlených žulových balvanů.


Gärtner Harald, Hoffmann Manfred, Schasc: Kompendium chemie
499 Kč

403 Kč

Příručka navazuje na úspěšnou publikaci Kompendium matematiky. Přístupnou formou seznamuje s obsahem středoškolské chemie, který je doplněn o rozšiřující informace přednášené na vysokých školách nechemického zaměření.


Kaku Michio: Paralelní světy
499 Kč

403 Kč

Známý fyzik a zkušený popularizátor vědy Michio Kaku vykresluje ve své nejnovější knize fascinující a pozoruhodný obraz vesmíru, jak jej předkládá moderní fyzika na počátku 21. století.


Mařík Karel: Encyklopedie drahých kamenů
499 Kč

403 Kč

Encyklopedie drahých kamenů z pera významného českého gemologa Karla Maříka přináší odborným i laickým čtenářům přehled 189 druhů drahých kamenů, rozdělených do 5 kategorií dle frekvence používání a vzácnosti.


Rejšek Klement, Vácha Radim,: Nauka o půdě
490 Kč

396 Kč

Kniha Nauka o půdě autorů Prof. Ing. Klementa Rejška, CSc., profesora Ústavu geologie a pedologie Mendelovy univerzity v Brně, a Doc. Ing. Radima Váchy, PhD., ředitele Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.


Smolin Lee: Fyzika v potížích
498 Kč

402 Kč

Po více než dvě staletí, až do doby zcela nedávné, se poznání fyzikálních zákonů prohlubovalo a rozšiřovalo závratným tempem. Avšak dnes, i přes enormní úsilí toho o základních zákonech přírody s jistotou nevíme o mnoho více, než bylo známo v 70.


Bodlák Jiří: Příroda léčí - Bylinář s recepty
449 Kč

363 Kč

Kniha představuje 150 druhů léčivých rostlin. Předvádí pouze ty druhy, které lze v naší přírodě nalézt nebo vypěstovat. Jednotlivé popisy léčivek poskytují informace o jejich původu, sběru, sušení, obsahových složkách, případně o způsobu pěstování.


Sapp Jan: Genesis: Velký příběh biologie
450 Kč

364 Kč

Proč se historie biologického výzkumu ubírala právě těmi cestami, jimiž se ubírala? Popis zrodu a vývoje evoluční teorie od Lamarcka po Darwina. Vývoj buněk a počátky vývojové biologie.


Ďuďa Rudolf, Rejl Luboš,: Svět drahých kamenů
449 Kč

363 Kč

Aktualizovaný a rozšířený průvodce drahými kameny, přinášející vynikající fotografie ze světových sbírek. Uvádí jejich chemické a fyzikální vlastnosti, naleziště, historii, oceňování a uplatnění v léčitelství.