Crace Araminta: Language to Go Intermediate Students´ Book
885 Kč

753 Kč

*‚Built in‘ extra resources, such as the Practice section of extra exercises, mean Language to go can easily be expanded from a short intensive course to a more extensive English course * Language points are regularly revisited and extended throughou


Lencová Radana: Putujeme za písmem (písanka pro 3. až 9. ročník)
129 Kč

118 Kč

Písanka je určená pro 3. ročník ZŠ k nácviku psacího písma Comenia Script, využít se dá i s dětmi ve vyšších ročnících ZŠ. Písanka dá nahlédnout do historie písma a umožní putovat v čase k prvopočátkům písma až do současnosti.


Uminska Marta: New Maturita Activator Students´ Book CZ
595 Kč

506 Kč

Nové vydání bestselleru k přípravě studentů na maturitní zkoušku z anglického jazyka. New Maturita Activator svou unikátní a přehlednou strukturou poskytuje komplexní shrnutí středoškolského učiva, což ulehčuje práci jak žákům, tak učitelům.


Peters Sarah, Gráf Tomáš: Time to talk 2 - kniha pro učitele
438 Kč

395 Kč

Kniha pro učitele má totožnou náplň jako kniha pro studenty. Na rozšířených okrajích navíc učitelé najdou kromě klíče k jednotlivým cvičením i nejrůznější odkazy, poznámky a náměty na další činnost v hodině.


Harari Yuval Noah: Homo Deus - Stručné dějiny zítřka
419 Kč

339 Kč

Po bestselleru Sapiens – Úchvatný i úděsný příběh lidstva obrací Yuval Noah Harari zájem k budoucnosti. Analyzuje, jaké důsledky mohou nastat, když se tradiční kolektivní mýty lidstva utkají s novými „božskými“ technologiemi, jako jsou např.


Kay Sue: Maturita Focus Czech 3 Students´ Book
499 Kč

425 Kč

Maturita Focus je zcela nová a unikátní učebnice pro studenty středních škol a gymnázií, koncipovaná jako komplexní příprava na jazykové zkoušky – českou státní maturitu, Cambridge English, PTE a jiné.


Bláha Ludvík a kolektiv: Suroviny pro UO Cukrář
325 Kč

277 Kč

Učebnice popisuje suroviny pro výrobu cukrářských výrobků.Pojednává o výživě, složení a vlastnostech potravin a hodnocení jejich jakosti.Uvádí nové druhy surovin, kypřících prostředků a potravinářských barviv.


Super! 1 - učebnice a pracovní sešit němčiny A1 + CD zdarma
440 Kč

388 Kč

Učebnice němčiny pro střední školy a víceletá gymnázia je určena pro výuku druhého cizího jazyka. Vede ve třech dílech na úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zohledňuje požadavky nové maturitní zkoušky.


Minář Václav: Autoškola 2019 - Moderní učebnice a testové otázky
169 Kč

144 Kč

Nové vydání učebnice autoškoly obsahuje vše, co nezbytně potřebujete k získání řidičského oprávnění skupiny B: výklad pomocí názorných barevných fotografií, snadnou navigaci v knize pomocí barevných hmatníků, kapitoly členěné podle předmětů v autoško


Řasa J., Švercl J.,: Strojnické tabulky 1
699 Kč

609 Kč

Cílem této učební příručky je zpracovat souborně a přehledně – formou tabulek, diagramů a vzorců – základní poznatky, které získají studenti středních průmyslových škol při studiu technických předmětů.


Průcha Jan: Přehled pedagogiky - Úvod do studia oboru
349 Kč

297 Kč

Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a trendech v pedagogických vědách; jejich klíčových poznatcích i otevřených otázkách. Velká pozornost je věnována výzkumným metodám a informačním pramenům.


Bastian a kolektiv: Praktická elektrotechnika
600 Kč

546 Kč

Kniha pojednává o všech důležitých okruzích problémů elektrických zařízení a energetiky se zaměřením na odborné informace, se kterými se setkávají v praxi elektromechanici, elektronici, elektrikáři a další profese při montážích elektrických strojů a


Kvítková Naděžda: Čeština pro učební obory SOU
143 Kč

128 Kč

Jedna souhrná učebnice jazyka a slohu je určena pro všechny ročníky SOU. Klade důraz na praktické zvládnutí jazyka v psaní i v mluvené formě. Odpovídá nejnovějším osnovám pro tříleté učební obory.