De Mello Anthony: Bdělost
218 Kč

181 Kč

Probouzet lidi a odhalovat jim pravdu o jejich vlastní velikosti – to je cíl, který si Anthony de Mello kladl při své práci s lidmi, a tedy i cíl této knihy, jež jeho práci s lidmi zpětně zachycuje.


De Mello Anthony: K pramenům
240 Kč

199 Kč

Jednoduchá cvičení, která spojují duchovní tradice Východu s psychologickými a filosofickými východisky Západu.


De Mello Anthony: Minutová moudrost
240 Kč

199 Kč

Autor v krátkých příbězích nastiňuje pravdu osvícení víry a života. Jak často se něco jeví jiné, než opravdu je. Každou anekdotu v této knize přečtete za minutu. Budete mít mistrův jazyk za poněkud matoucí, nadnesený, dokonce přímo za bezobsažný.