Počet nalezených produktů: 22

Pro daný výběr nebyly nalezeny žádné nabízené výrobky.

Cahill Thomas: Život papeže Jana XXIII.
249 Kč

201 Kč

Angello Roncalli z Lombardie, zvolený v šestasedmdesáti letech, byl mnohými považován za přechodného papeže.


Grün Anselm: Ježíš
199 Kč

161 Kč

Kdo byl Ježíš z Nazareta? Král Židů? Rybář lidí? Mesiáš? Otec Anselm Grün vypráví působivě a napínavě o Ježíšově životě a působení: o jeho narození v Betlémě, o zázracích, které uskutečňoval, o podobenstvích, jež vyprávěl, o jeho cestě utrpení.


Grün Anselm: Láska je základ bytí
199 Kč

161 Kč

Láska je podstata Boží, jak zvěstují hlavní světová náboženství, nejzřetelněji pak křesťanství, kde je láska zosobněna ve Vykupiteli Ježíši Kristu. A jako podstata Boží je láska také základem lidského bytí.


Johnson Paul: Sokrates
199 Kč

161 Kč

„Ale už je čas, abychom odešli, já na smrt, vy k životu; kdo z nás jde k lepší věci, není známo nikomu, leda bohu.


Politi Marco: František mezi vlky - Tajemství jedné revoluce
249 Kč

201 Kč

Papež František mění zažitý obraz nelítostné církve vedené panovačnými vládci a snaží se působit jako prostý kněz, jehož hlavní starostí je pomáhat lidem trpícím úzkostmi moderního života a nejistotou v období ekonomické krize.


Ratzinger J. - Benedikt XVI.: Eschatologie - Smrt a věčný život
269 Kč

218 Kč

Pod pojmem eschatologie (řecké slovo éschatos znamená poslední) rozumíme učení o „posledních věcech“ či výpovědi víry o konečném údělu jednotlivého člověka a také o Bohem způsobené obnově lidstva a celého vesmíru.


Spiegel Paul: Kdo jsou Židé?
199 Kč

161 Kč

Toto je kniha o důvěrné kráse židovství. Opravdu to není další kniha o holokaustu ani o bratrovražedných bojích Izraelců s Palestinci o jejich společnou vlast, kterou dodnes nedokázali ani vstřícně sdílet, ani poctivě rozdělit.


Werfel Franz: Mezi nebem a zemí
229 Kč

185 Kč

„Autor je Žid, věřící v Ježíše Krista. Přesto zůstává nepokřtěným Židem. Pro toto své počínání může uvést více důvodů.