Abba Theofanus: Corpus Hermeticum Theofani
530 Kč

428 Kč

V knize je zveřejněna řada drobných prací, do kterých autor vložil své celoživotní zkušenosti s praktickou alchymií, magií a psychurgií, aby je tak zpřístupnil dalším generacím.


Abba Theofanus: Dopisy Paracelsovi
550 Kč

444 Kč

Theofanus Abba byl jedním z nejvýznačnějších českých hermetiků, byl znalcem alchymie, psychurgie, tarotu a praktické magie. Kniha obsahuje syntézu jeho hlubokých znalostí prakticky všech jmenovaných …


Čanigová Gabriela: Duchovní antidepresivum
160 Kč

129 Kč

Začnete se dívat kolem sebe s čistou pozitivní energií, radostí a láskou. To co již ve vašem životě nemá sílu ani hodnotu odejde a tak dovolíte univerzu, aby nabídlo nové možnosti, nové perspektivy. Rozhodnutí je jen na vás.


Čanigová Gabriela: Frekvence lásky
160 Kč

129 Kč

Autorka se zabývá problematikou lásky. Láska je v každém z nás. Jen ji někdy nemůžeme najít, cítit, anebo vůbec pochopit smysl a význam toho, co vlastně láska je. Ve chvíli, kdy se naučíme mít rádi sami sebe, můžeme milovat i ostatní.


Čanigová Gabriela: Čistá hlava
170 Kč

138 Kč

Kniha je čtenářův průvodce v dobách, kdy mu v hlavě víří negativní myšlenky a efektivně se jich bude chtít zbavit. Jsou odrazem jeho nespokojenosti se svou bytostí.


Argoni Raven: Psychopat v rodině
280 Kč

226 Kč

Jak snadno poznat psychopata Jak se psychopatovi ubránit

Po delší odmlce napsal Raven Argoni svou další knihu, tentokrát silně autobiograficky zaměřenou. Popisuje v ní své životní zážitky a setkávání s různými lidmi.


Bardon František: Učebnice vysoké magie
380 Kč

307 Kč

Kniha, jejíž text vyšel jako soukromý tisk již ve třicátých letech 20. století. Představuje první tvůrčí syntézu vynikajícího znalce obřadné magie a hermetismu Františka Bardona.


de Lasenic Pierre: Hermetická iniciace Martinismu
240 Kč

194 Kč

Lasenicova Hermetická iniciace Martinismu je knihou, která hovoří jazykem čisté praxe. Shrnuje účinnou metodu vnitřního vzestupu, který vede k poznání a rozvinutí skutečné podstaty člověka.


de Lasenic Pierre: Orientální láska
290 Kč

235 Kč

Orientální láska nám ukazuje formy kultu lásky ve starověkých védách Indie Kámásútry a Kámášástry a propojuje je s mystérii starověkého Egypta.


de Lasenic Pierre: Praxe v Horev-Klubu I
320 Kč

259 Kč

Kniha Praxe Horev-klubu I poprvé zpřístupňuje čtenářské obci praktické učební texty, vypracované žáky nejvýznamnějšího českého hermetika Pierra de Lasenic (1900–1944) a jím samotným.


Dluhoš Marek: Kabalistická teurgie
250 Kč

202 Kč

Kniha shromažďuje dokumentační metodou poznatky o použití kabaly a teurgie ke spojení se světem duchovním a případném zpětném působení na naši realitu.


Drábek Josef: Magický deník Bardonova žáka
360 Kč

291 Kč

Magický deník Bardonova žáka a spolupracovníka Josefa Drábka je jediným dosud zveřejněným dokumentem, který popisuje praxi vnitřní školy žáků Františka Bardona, tzv. kruhu Světla.


Grant Kenneth: Magické obrození
270 Kč

218 Kč

První svazek tří trilogií zabývajících se analýzou okultních tradic, které oživili adepti jako Crowley.


Hermach Jiří: Přemítání o člověku
180 Kč

146 Kč

Kniha obsahuje „neobyčejné“ příběhy, události, týkající se „obyčejných“ lidí a zvířat. Je ukázáno, že ve všech živých bytostech je nedozírné bohatství možností a schopností, čekajících na potřebné probuzení.


Hine Phil: Prachaos
300 Kč

243 Kč

Kniha Prachaos podává přehled současné nejrychleji se rozvíjející školy okultismu – magie chaosu.


Hongzhi Li: Falun Gong
145 Kč

118 Kč

Falun Gong představuje jednu z cest kultivace osobnosti,vycházející z tradic buddhismu. Autor se snaží přiblížit tuto nauku západnímu čtenáři.


Jordánová Zdeňka: Cesta staletími
240 Kč

194 Kč

Všechno to začalo malou modrou známkou. A pak jedním obrazem, který jsem namalovala jen tak, podle fantazie. A poté přišlo nekonečné množství „shod náhod“, které ale byly nevyhnutelné! Zprávy od naší duše! Přicházejí k nám stále!


Jordánová Zdeňka: Discover your Goal
280 Kč

226 Kč

Kniha vypráví o životních souvislostech a upozorňuje na základní úkol každého člověka – projevit se! Každý z vás je jedinečná a nádherná bytost, se svým jedinečným cílem.


Jordánová Zdeňka: Já řídím
170 Kč

138 Kč

Řídit auto je univerzální symbol! Řídit, či neřídit – to se nějakým způsobem týká každého z nás. Je to způsob, jakým se dostáváme za svým cílem. Je to způsob našeho pohybu životem.


Jordánová Zdeňka: Láska
170 Kč

138 Kč

Nastal čas změn. Po přečtení této knihy už nikdy nebudete stejní! I kdybyste se snažili zapomenout, stejně vás „to“ jednoho dne zase vyburcuje a znovu vás „to“ bude nutit přemýšlet o svém životě.


Jordánová Zdeňka: Moudrosti zvířat
220 Kč

178 Kč

Zvířata nám svým chováním předávají důležité informace o pravé podstatě našeho života a o našem pochopení sebe sama a světa kolem. Jakým způsobem tyto informace získat?


Jordánová Zdeňka: Muž nebo žena?
280 Kč

226 Kč

Muži a ženy jsou rovnocenní! Muži nikdy nepoznají svoje mužství, pokudse nesetkají se ženou, a ženy nebudou nikdy ženami jinak než skrze muže. Jeden bez druhého nemohou být. Žijeme v polaritním světě… Zdá se vám, že je lepší noc, nebo snad den?


Jordánová Zdeňka: Poznej svůj cíl
220 Kč

178 Kč

Kniha vypráví o životních souvislostech a upozorňuje na základní úkol každého člověka – projevit se! Každý z vás je jedinečná a nádherná bytost, se svým jedinečným cílem.


Jordánová Zdeňka: Rozhodnutí
200 Kč

162 Kč

Většina lidí má dojem, že všechny filosofie selhávají. Nevěříme ničemu… Jediné, čemu věříme, jsou peníze a svět věcí. Je to jediná realita, na které se shodneme, neboť je všichni k životu potřebují.


Jordánová Zdeňka: Sirínek na cestách
470 Kč

379 Kč

Příběh o chlapci, který se rozhodl vydat se na cestu… Na svoji dalekou cestu vesmírem a o jednom zastavení zde na Zemi. Jeho příběh bude s největší pravděpodobností připomínat cestu každého z nás.


Jordánová Zdeňka: Souvislosti
150 Kč

122 Kč

Souvislosti… Jak těžké je pro nás někdy přijmout, že věci se dějí tak, jak se dějí… Jenže ve všem jsou právě souvislosti. Život každého z nás je jen příčina a následek protlačený cedníkem univerzálních zákonitostí.


Jordánová Zdeňka: Spratek aneb Bude to podle mě
220 Kč

178 Kč

Láska je nade vším. Je všude a v každém! Je to přirozený a normální stav. Stojí za to pracovat na sobě, abychom ji pocítili… Je v každém z nás! Pokud se pro to ale rozhodneme. Pokud se ale nerozhodneme, pak je za tím jedině a jedině SPRATEK!


Jordánová Zdeňka: Tvoje dítě jako šance pro tebe
280 Kč

226 Kč

Tvoje dítě. Je konečně na světě… Jaká událost. Jako by svět byl najednou jiný, než byl dosud, čekáš snad zázrak, čekáš, že se stane NĚCO… Máš dítě… Vše je nové a výjimečné.


Jordánová Zdeňka: Záměr
240 Kč

194 Kč

Další kniha Zdeňky Jordánové pojednává o úloze záměru v naší mysli. Tento totiž určuje průběh událostí a vymezuje výsledky. Je nade vším a za vším! Proto rozhoduje! Všechno probíhá napřed v duchu, neviditelně.


Kabelák František: Egejská mysteria ideje krásy
340 Kč

275 Kč

Do rukou českého čtenáře se dostává další kniha Františka Kabeláka. Autor v ní popisuje základní kameny esoterní praxe společné pro všechna odvětví hermetismu. Jasně a přesně rekapituluje jeho základní otázky: Jak se nazývá idea člověka?


Kabelák František: Kniha o jógu
400 Kč

323 Kč

Známý český hermetik František Kabelák tuto svou knihu psal v rozmezí let 1935–1973, nic však neztrácí na své aktuálnosti a poskytne mnohé informace i dnešnímu čtenáři.


Klíma-Toušek Petr: Světlo na Západě
330 Kč

267 Kč

Česko-rakouský mystik Petr Klíma-Toušek (1901–1976), vlastním jménem Petr Klíma, vydal za svého života knižně dvě publikace: Tajné figury Rosikruciánů ze XVI. a XVII. století (1938) a Cesta do nitra duše (1947).


Krestová Jarmila: Dialog s osudem
200 Kč

162 Kč

Autorka, orientující se na alternativní směry psychoterapeutických metod, předkládá ve své nové knize čtenářům vlastní životní příběhy.


Krestová Jarmila: Světelná pouť
220 Kč

178 Kč

Tato kniha je o pocitech, o naději, o lásce na všech úrovních lidského bytí ve všech dimenzích. O lásce v těle i mimo tělo. Mnohé, co zde popisuji, se vztahuje pouze k mé osobě, proto nikomu nevnucuji, aby se tím řídil.


Lockert Olivier: Humanistická hypnóza
320 Kč

259 Kč

Olivier Lockert je uznávaný hypnoterapeut, školitel a autor mnoha odborných i populárních knih. Je spoluzakladatelem humanistické hypnózy, zakladatelem a ředitelem Francouzského ústavu Ericksonovy a humanistické hypnózy.


Nakonečný Milan: Lexikon psychologie
680 Kč

549 Kč

Tato kniha je podstatně přepracovaným a rozšířeným vydáním Encyklopedie obecné psychologie, která vyšla v nakladatelství Academia.


Petrová Alexandra: Tvořivost v teorii a v praxi
220 Kč

178 Kč

Autorka dává pojmu „tvořivost“ širší smysl, než jak bývá obyčejně chápána. Nejde jí o tvořivost uměleckou, ale spíše o všeobecnou lidskou kreativitu, uplatňující se ve všech oblastech konání. Speciálně se pak zaměřuje na tvořivou osobnost pedagoga.


Polák Jaroslav A.: Bizarní atraktor
150 Kč

122 Kč

Zamyšlení nad neznámými zvláštními knihami a autory – Zóny vědomí, Svátky smrti a ohně, Zákon prvorozených, Diagnóza: Jahve ..


Špůrek Milan: Indická astrologie
130 Kč

105 Kč

Publikace představuje ojedinělý pokus shrnout uceleně problematiku indické astrologie a nahlížet svéráznou metodiku a techniku v kontextu s vývojem a praxí na Západě.


Rystonová Ida: Byliny a zvěrokruh
319 Kč

258 Kč

Autorka předkládá čtenářům " bylinkové horoskopy" pro zdravé i nemocné. Toto dílo je knižní podobou dvanáctidílného televizního seriálu.


Štroblová Zdenka: Učitelé z vesmíru
200 Kč

162 Kč

Autorčina druhá kniha pojednává o komunikaci s rovinou světla, kde se nacházejí energie A právě práce s těmito energiemi je obsahem této rozsahem nevelké knihy.


Šulcová Veronika: Santería - Uctívání svatých na Kubě
470 Kč

379 Kč

Santería – u nás prakticky neznámé náboženství má ve světě více jak sto miliónů vyznavačů. Je velice komplexním náboženským systémem s jasnou představou o fungování světa, lidském osudu i o roli dobra a zla.


Veselý Josef: Atavismy jako nástroj a prostředek magické moci
300 Kč

243 Kč

Tato studie mapuje aktuální stav a metody práce s atavismy v rámci magie západní tradice s důrazem na současné trendy, a přináší též některé nové myšlenky a podněty, které přispívají k hlubšímu porozumění tomuto dosud nepříliš probádanému odvětví mag