Výhodné pojištění odpovědnosti

Chcete žít svůj život bez obav a zbytečných starostí?
Sjednejte si výhodné pojištění z pohodlí domova a buďte v klidu.

Chci více informací

již od
349 Kč
za rok

Situace, které vám toto pojištění pomůže vyřešit

Dospělý

  • Když zničíte půjčené nářadí z půjčovny
  • Pokud se vám stane, že vytopíte sousedům byt

Dítě

  • Když vaše dítě poškrábe v zápalu hry sousedovo auto
  • Jestliže vaše dítě v obchodě shodí z regálu drahé lahve s alkoholem, nebo rozbije skleněné dveře do obchodu
  • Když vaše dítě rozbije míčem okno sousedovi

Mazlíček

  • Váš mazlíček na návštěvě poškodí sedačku vašim kamarádům nebo rozbije vázu po babičce
  • Váš mazlíček kousne neznámého člověka
  • Když váš pes vběhne cyklistovi do cesty a cyklista nabourá

Jak na to?

Vyberte si pojištění odpovědnosti

Sjednejte si pojištění

Vyplňte formulář s údaji

Zaplaťte pojistné

Do e-mailu dostanete smlouvu i veškeré další informace

Nejčastější otázky

Mohu tomuto pojištění věřit?

Ano, pojištění odpovědnosti je pojistným produktem České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.

Pojišťovacím zprostředkovatelem je společnost PFP s.r.o., IČ: 259 18 184, která poskytuje služby na základě zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění a platného oprávnění od ČNB.

K čemu je dobré pojištění odpovědnosti?

Člověk nemá zodpovědnost jen za sebe, ale také za své nejbližší, včetně zvířat. A právě proto lze pojištění odpovědnosti zařadit mezi nejdůležitější pojistné produkty, protože chrání pojištěné osoby před finančními následky při způsobení škody, ke které může dojít doslova na každém kroku.

Předmětem pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě je právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s činností konanou v běžném občanském životě

Jsou součástí pojištění nějaké asistence?

Ne, asistence nejsou součástí pojištění. Vámi zvolený produkt bude konstruován tak, aby vám byl přímo na míru. Nemusíte tedy připlácet za věci, které nechcete.

Kolik mě pojištění bude stát?

Přesné informace o ceně naleznete zde.

Kterých všech osob se pojištění týká?

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na všechny členy vaší domácnosti, tedy na všechny dospělé, děti i mazlíčky, kteří s vámi žijí v jednom bytě/domě.

Vztahuje se pojištění odpovědnosti na události vzniklé pouze v ČR?

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se vztahuje na škodné události, které nastanou na území České republiky nebo při přechodném pobytu pojištěného mimo území České republiky, pokud k nim došlo na geografickém území Evropy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Je možné uplatnit škodu vzniklou v zaměstnání?

Ne, na škody vzniklé v zaměstnání se pojištění odpovědnosti nevztahuje.

Jaká je výše pojistného plnění pro vzniklou událost?

Pojištění se sjednává pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období (12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích), maximálně však do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě

Může být pojištením kryta i škoda způsobená rodinnému příslušníkovi, který nebydlí ve stejné domácnosti (bratr, prarodiče apod.)?

Ano, pokud mu vznikla povinnost nahradit ji.

Kryje pojištění úraz způsobený dítětem, domácím mazlíčkem – např. dítě vběhne pod auto a auto nabourá do sloupu, nebo pes vběhne cyklistovi pod kola – cyklista se zraní a kolo se zničí?

Ano, pokud mu vznikla povinnost nahradit ji.

Kde a jak hlásím škodu?

Pro hlášení škody využijte klientskou linku +420 957 444 555 nebo online formulář.

Když rozbiju telefon sousedovi?

Ano, tato škodná událost je kryta z pojištění odpovědnosti, za předpokladu, že je vybrán typ pojištění s náhradou újmy na mobilním telefonu, tabletu a notebooku.

Kryje pojištění situaci, když si rozbiju telefon?

Ne, toto není součástí pojištění odpovědnosti, ale tento případ kryje pojištění proti rozbití a krádeži.

Pokud něčemu nerozumím, mohu se někam obrátit?

Pro podání bližších, doplňujících informací se můžete obrátit na klientskou linku na čísle +420 226 289 777, kde vám bude vše vysvětleno.

Jak mohu škodu nahlásit?

Na klientské lince
+420 957 444 555

Prostřednictvím
online formuláře

Společnost Internet Mall, a.s. není poskytovatelem ani distributorem pojistného produktu. Společnost Internet Mall, a.s. pouze poskytuje reklamní prostor na svých internetových stránkách společnostem PFP s.r.o. a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, které formou obchodního sdělení nabízejí předmětné pojištění. Předmětné pojištění je možné sjednat online na stránkách společnosti PFP s.r.o.