Ratia Camille: Bez odpadu
349 Kč

279 Kč

Novinka

Jak žít ekologicky a bez plastů Kniha je určena všem, kteří mají v úmyslu omezit množství odpadu kolem sebe tím, že budou uvědoměle nakupovat, jíst, oblékat se atd.


Johansenová Signe: Hygge - Fenomén útulna-55%
299 Kč

134 Kč

Akce

Hygge, to je severský fenomén útulna, pocit pohodlí, tepla, pohostinnosti a komunity. Je to život, který nám přináší radost a potěšení, jsou to svíčky, čerstvé pečivo, večeře s přáteli.


Švihovec Jan a kolektiv: Farmakologie
2 349 Kč

1 997 Kč
+ doprava zdarma

Monografie pokrývá všechny oblasti jak obecné, tak i speciální farmakologie. Je určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak i pro postgraduální odborníky širokého okruhu specializací.


Vojáček Jan: Klinická kardiologie
2 395 Kč

1 933 Kč
+ doprava zdarma

Současnou kardiologii charakterizuje obrovský objem faktů, a to faktů podstatných pro každodenní praxi. Kardiologie je však současně také jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů moderní medicíny.


Klener Pavel: Klinická onkologie
2 200 Kč

1 782 Kč
+ doprava zdarma

Profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc., připravil se svými spolupracovníky dosud největší monografii oboru onkologie v naší odborné literatuře.


Pavelka Karel a kolektiv: Revmatologie
2 195 Kč

1 772 Kč
+ doprava zdarma

Druhé aktualizované a rozšířené vydání učebnice základního významu pro specializační vzdělávání v oboru revmatologie i pro jeho další rozvoj v České republice.


Čihák Radomír: Anatomie 3
1 949 Kč

1 657 Kč
+ doprava zdarma

Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů.


Zima Tomáš: Laboratorní diagnostika
2 000 Kč

1 619 Kč
+ doprava zdarma

Po úspěšných dvou vydáních monografie Laboratorní diagnostika připravil autorský kolektiv pod vedením profesora Tomáše Zimy vydání třetí, rozšířené a doplněné o nové kapitoly – laboratorní diagnostika v ortopedii, neurochirurgii a transfuzním lékařst


Čihák Radomír: Anatomie 1 - 3. vydání
1 739 Kč

1 479 Kč

První díl učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu. Profesor MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., jej opět upravili, aktualizovali a doplnili podle posledních poznatků.


Boger C. M.: Bönninghausenovo repertorium
1 690 Kč

1 454 Kč

Dr. Franz von Bönninghausen, se narodil v Holandsku, byl mladším současníkem Hahnemanna a jeho dílo patří k základním pilířům homeopatie, na nichž stavěly další generace.


Hůlek Petr, Urbánek Petr,: Hepatologie
1 670 Kč

1 419 Kč

První publikace Hepatologie vyšla v roce 2010, druhá (pouze v elektronické podobě) v roce 2014, v roce 2018 vychází třetí, přepracované a doplněné vydání.


Češka Richard: Interna
1 499 Kč

1 365 Kč

Druhé, přepracované vydání interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřeno opět především prakticky.


Hájek Zdeněk: Porodnictví
1 599 Kč

1 359 Kč

Komplexně pojatá publikace obsahuje všechny důležité poznatky – prevenci, screening, vyšetřovací metody a moderní metody sledování stavu ženy i plodu v těhotenství a za porodu.


Číhal Pavel, Číhalová Romana: Japonské zahrady - komplet 2 knihy
1 580 Kč

1 276 Kč

Japonské zahrady – Inspirace pro tvorbu japonské zahrady Japonské zahrady – Prvky a detaily japonských zahrad

V této zcela ojedinělé knižní publikaci dvou knih v dárkovém šubru na křídovém papíře se můžete inspirovat úchvatnými fotografiemi z víc


Hercogová Jana: Klinická dermatovenerologie 1. díl
1 500 Kč

1 211 Kč

Otevíráte česko-slovenskou učebnici dermatovenerologie, která dosud v tomto rozsahu v našich zemích nikdy nevyšla.
Cílem autorského kolektivu bylo proto vytvořit základní učebnici, která bude pokrývat celou šíři oboru dermatovenerologie.


Perušičová Jindřiška: Diabetes mellitus 1. typu
1 500 Kč

1 211 Kč

Velká učebnice pro lékaře shrnující všechny aktuální poznatky o diabetes mellitus 1. typu, včetně jeho komplikací, základních přidružených chorob a léčby. Kniha obdržela cenu České diabetologické společnosti za nejlepší monografii roku.


Wendsche Peter: Úskalí a komplikace při léčení zlomenin
1 500 Kč

1 215 Kč

Publikace Úskalí a komplikace při léčení zlomenin je ojedinělou komplexní a ucelenou monografií, zabývající se řešením poúrazových komplikací a obtížemi a problémy s ním spojenými, a to v celém rozsahu od lokálního ošetření a léčby poranění až po péč


Šimša Jaromír a kolektiv: Lexikon operačních výkonů
1 495 Kč

1 207 Kč

Operační léčba je základní součástí terapie v řadě oborů současné medicíny. Úspěchy chirurgických oborů jsou do značné míry podmíněny velkou specializací, která je dnes jedním z nejvýraznějších rysů moderní medicíny.


Kolek Vítězslav a kolektiv: Pneumologie
1 495 Kč

1 207 Kč

Třetí, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie. První i druhé vydání bylo rozebráno vždy během necelého jednoho roku. Kniha získala nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v ČR – 1.


Míček Tomáš: Svět volných koní
1 490 Kč

1 199 Kč

Ve čtvrté knize zamýšlené pentalogie se fotograf Tomáš Míček zaměřuje na kouzlo nespoutaných svobodných koní, kteří jsou ponecháni ve svém přirozeném prostředí. Míček se tématu koní věnuje již desítky let.


Brázdil a kolektiv Milan: Farmakorezistentni epilepsie - 2. vydání
1 199 Kč

1 092 Kč

Monografie je obsahově komplexním textem věnovaným jednomu z nejžhavějších problémů současné epileptologie – praktické péči o pacienty s epilepsií, u nichž navzdory správně zvolené medikamentózní léčbě přetrvávají záchvaty.


Gürlich Robert a kolektiv: Peritonitis
1 295 Kč

1 046 Kč

Záněty pobřišnice zůstávají i ve 21. století jednou z nejzávažnějších komplikací chirurgických výkonů, traumat, ale rovněž dalších chorobných stavů.


Míček Tomáš: Stromy světa
1 299 Kč

1 049 Kč

Fotograf Tomáš Míček se převážně zaměřuje na osaměle stojící stromy. Svými fotografickými knihami již potěšil celou řadu čtenářů. Téměř mystickým způsobem v nich zachytil „přítomnost" stromů a jejich kouzlo.


Katzung Bertram G.: Základní a klinická farmakologie
1 190 Kč

961 Kč

Překlad 9. upraveného a doplněného vydání Basic and Clinical Pharmacology poskytuje stručný přehled farmakologie, je určen studentům lékařství, farmacie a jiných zdravotnických oborů, jakož i praktickým lékařům.


Pelikánová Terezie, Bartoš Vladimír,: Praktická diabetologie
1 195 Kč

965 Kč

Publikace Praktická diabetologie slouží českým diabetologům, internistům i lékařům dalších oborů více než 20 let jako základní zdroj informací pro přípravu na specializační zkoušky i pro každodenní péči o nemocné s diabetem.


Kittnar Otomar: Lékařská fyziologie
1 099 Kč

935 Kč

Publikace vychází z opakovaně vydávané tradiční učebnice autorského kolektivu Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty v Praze. Novinkou je velký rozsah obrazové dokumentace, v naprosté většině barevné – kniha obsahuje 553 obrázků a 50 tabulek.


Indrák Karel: Hematologie a transfuzní lékařství
999 Kč

909 Kč

Repetitorium s názvem Hematologie a transfuzní lékařství vychází v edici Lékařské repetitorium nakladatelství Triton jako 11. svazek. Editorem této knižní řady Lékařské repetitorium je prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prof. MUDr.


Co vám doktor neřekne
1 095 Kč

884 Kč

Získejte přístup k doporučením, jak být zdravý a fit po celý život. V naší nové knize Co vám doktor neřekne vám přinášíme mimořádně důležité lékařské rady, které pomohou zlepšit všechny oblasti lidského zdraví.