ČSN EN 71-3

Norma ČSN EN 71–3 posuzuje zdravotní nezávadnost hraček určených dětem mladších 14 let. Zaměřuje se na migraci prvků – to znamená, že testuje, zda rizikové prvky jako antimon, arsen, baryum, kadmium, chrom, olovo, rtuť, selen a estery kyseliny ftalové tzv. ftaláty, které se používají jako změkčovadla při výrobě plastů, nepřecházejí při bezprostředním styku s pokožkou, potem či slinami do organismu dětí. Předmětem zkoumání jsou především nátěry rámu, rukojeti řídítek, povrch sedla, šlapky apod. Aktualizace této normy z roku 2013 rozšiřuje počet sledovaných prvků a upravuje jejich limitní hodnoty s ohledem na nové vědecké poznatky a technologický vývoj výroby hraček.