čtyřnásobný bezpečnostní systém

Čtyřnásobný bezpečnostní systém kontroluje správnost teploty v mrazícím prostoru. Při vzestupu teploty nebo nedovřených dveřích se ozve varovný tón, rozsvítí se červená kontrolka a ukazatel začne blikat.