100% UV

Většina záření, které dopadne na zemský povrch je ze spektrálního pole UVA. Záření UVB je pro živé organismy nebezpečné, z převážné většiny je absorbováno ozónem. Záření UVC má nejvyšší energii a je nejbezpečnější, prakticky ale na povrch země nedopadá. Veškeré zorníky brýlí Relax pohlcují 100% škodlivého ultrafialového záření A, B a C a poskytují absolutní ochranu očí před poškozením.