ACS (Air Control System)

ACS [Air Control System] – důmyslný systém ventilace včleňuje vstupní průduchy do zorníků a výstupní průduchy do rámu brýlí. Vzduch tak může neustále cirkulovat a výsledkem je dokonalá prevence kondenzace páry a mlžení.