AIFF

„Audio Interchange File Format“. Hudební formát vyvinutý firmou Apple Computer pro ukládání digitálních hudebních dat jak pro platformu Mac tak PC. Takto vytvořené soubory nesou příponu .iaff.