ANTITANGLE

Program, který robotovi zabraňuje namotání kabelů a konce koberců.