APMA

APMA je Americká lékařská asociace podiatrů.