Active Oxygen

Nové modely chladniček Hotpoint představují převratnou technologií Active Oxygen, která uvolňuje do prostoru chladničky molekuly aktivního kyslíku. Ty omezují tvorbu bakterií až o 90%, nepříjemné pachy jsou sníženy až o 70%. Active Oxygen zajišťuje ideální podmínky pro udržení čerstvosti potravin o více než týden déle než ve standardní chladničce.

Myčky: Technologie Active Oxygen zaručuje přirozené odstranění zápachů uvnitř myčky mezi dvěma cykly. Molekuly aktivního kyslíku vytvořené speciálním zařízením umístěným na dvířkách myčky reagují na částice zápachu, okysličují je a neutralizují. Zařízení Active Oxygen nepotřebuje žádnou údržbu, nevyžaduje dobíjení a je aktivní po celou dobu životnosti spotřebiče.

Tato funkce zabraňuje nepříjemnému zápachu a zlepšení hygienických podmínek uvnitř spotřebiče.

Funkce by měla být použita pouze mezi dvěma různými mycími cykly a POUZE poté co bylo do spotřebiče nandáno špinavé nádobí, které čeká na další mytí.

Chcete-li spustit aktivní kyslík stiskněte a přidržte příslušné tlačítko 03. Volba zůstane aktivní buď po dobu 24 hodin nebo dokud se nespustí mycí cyklus.