Active camber

Tradiční prohnutí lyže. Celá hrana je i při maximálním zatížení ve styku s podložkou. Nejlepší vlastnosti na sjezdovce.