Agent detergentů

Agent detergentů aktuálně přizpůsobí průběh mytí použitým čisticím komponentům (čisticí prostředek, leštidlo, regenerační sůl) a optimálně využije dostupné zdroje. Pro nejlepší možný výsledek mytí a sušení doporučuje Miele samostatné dávkování prášku, leštidla a regenerační soli.