Akryl

Akryl (PAN) je vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 85 % akrylonitrilových jednotek. Svými vlastnostmi se velmi přibližuje vlně, proto jsou časté směsi vlna/akryl. S ohledem na špatnou barvitelnost jsou vyráběny kopolymery (modakrylová vlákna), kde je 50–85% je polyakrylnitrilu, zbytek tvoří nositel barvitelné složky – zpravidla metakrylát. Mechanické vlastnosti téměř shodné s vlnou, s výhodou se používá na pletací příze a pletené výrobky.