Aqua Alarm

V případě úniku vody Aqua Control zastaví přívod vody a Aqua Alarm ihned vydá varovný akustický signál. Info AEG