Aqua-Alarm

V případě aktivování systému Aqua Alarm zazní zvukový signál. Tento systém představuje perfektní ochranu.