Autofokus

Automatické ostření. Existují dva základní principy. Aktivní autofokus pracuje na principu vysílání signálu (nejčastěji infračerveného paprsku) a vyhodnocuje jeho odraz. Výhodou tohoto systému je spolehlivost i ve špatných světelných podmínkách (teoreticky může zaostřit i v naprosté tmě). Nevýhodou je především omezený dosah. Využívá se především v levnějších kompaktních přístrojích. Pasivní autofokus vyhodnocuje kontrast snímané scény obvykle v několika různých bodech. Za dobrých světelných podmínek funguje velice spolehlivě a přesně. Ve většině dražších přístrojů, včetně zrcadlovek a digitálních fotoaparátů najdete právě pasivní autofokus. Někteří výrobci kombinují oba přístupy a používají tzv. hybridní autofokus.