Automatické ukládání informací

Automatické ukládání veškerých informací z měřeného zatížení do paměti sporttesteru.