Automatické vypnutí

Tato funkce spotřebič automaticky vypne v následujících případech: • Všechny varné zóny jsou vypnuté. • Po zapnutí spotřebiče jste nenastavili teplotu. • Něco jste rozlili nebo položili na ovládací panel na déle než 10 sekund (pánev, utěrka, atd.). • Spotřebič se příliš zahřál (např. při vyvaření obsahu varné nádoby). • Použijete nevhodné nádoby. • Po určité době nevypnete varnou zónu nebo nezměníte nastavení teploty.