BTM

Automaticky volí a ukládá stanice s nejsilnějšími signály na předvolená tlačítka, a to v pořadí podle frekvence. Při použití funkce AF u přístrojů vybavených systémem RDS uspořádá tato funkce nejsilnější signály ve vzestupném pořadí podle identifikačních programových kódů.