BatteryLock

Technologie BatteryLock řeší dlouhodobý problém běžných svítilen, které po dlouhé době nepoužívání ztrácí vyoké procento energie v batriích, způsobené částečným odběrem energie, přestože je svítilna v režimu OFF (vypnuto).

Jak to funguje? Snadným ouočením/vysunutím těla svítilny kompletně odpojíte kontakt LED diody od baterie, čímž zabráníte průtoku elektrické energie a potenciální korozi baterie. Tímto krokem si baterie zachová maximální možné množství energie a Vy si můžete být jisti, že při daném použití bude svítit.

Vlastnosti:

  • zabraňuje průtoku energie při nečinnosti baterie
  • zabraňuje vytečení baterie a zničení svítilny
  • zamezuje náhodnému zapnutí svítilny v průběhu transportu