Bluesign

Standard Bluesign je nejpřísnější textilní standard pro ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitele a bezpečnosti práce na světě. Všechny ekologické aspekty výroby jsou testovány a hodnoceny: emise do ovzduší a vod, hladina hluku, energetické a materiálové využití, jakož i pracovní podmínky týkající se nebezpečných materiálů. Produkty, které jsou vyrobeny z nejméně 90% bluesign certifikovaných materiálů jsou uvedeny na bluesign štítku schválených tkanin.