Bridge Module

Bridge Module je největší rošiřující modul pro dětské hřiště řady Jungle Gym.

Skládá se ze samostatné věže s nástupní plošinou, tato věž obsahuje šplhací horolezeckou stěnu, šplhací lano a hladkou šplhací plošinu. Součástí hřiště jsou různorodé prvky pro pohybové aktivity dětí.