C-Y-G-M

Světlocitlivé buňky ve snímači jsou schopny zaznamenat pouze intenzitu světla, nikoli jeho barvu. Aby bylo možno zaznamenat všechny barevné složky spektra, jsou zapotřebí minimálně 3 (v praxi ovšem 4) buňky, přičemž před každou je umístěn barevný filtr, který propouští jen určitou část spektra. Výsledná barva jednoho pixelu je potom získána ze signálu těchto 4 buněk. Nejčastěji je před dvěma buňkami zelený filtr, před jednou modrý a před jednou červený. Takový filtr se nazývá G-R-G-B, podle anglických názvů barev. Někdy se také používá jiný typ barevného filtru, tzv. C-Y-G-M (Cyan, Yelow, Green, Magenta).