C.A.T.S.

Automatický sledovací systém kontrastu
- Automaticky řídí nastavení jasu obrazovky dle osvětlení v místnosti
- Při zapnutí této funkce dochází k výrazné úspoře energie a k šetření zraku