CFC

CFC je chladící médium (chladící náplň). CFC snadno kondenzují a využívají se jako chladicí médium do chladniček, mrazniček a klimatizací (označení freony je obchodní název těchto chlor-fluorovaných uhlovodíků, který je s CFC často chybně ztotožňován). Mezi nejrozšířenější chlor-fluorované uhlovodíky patřily CFC-011 (monofluortrichlormetan) a CFC-012 (difluordichlormetan).