CMOS

Complementary Metal Oxid Semiconductor – jedna ze dvou v současnosti používaných technologií pro snímání obrazu v digitálních fotoaparátech. Využívá polovodičových součástek, řízených elektrickým polem.