COMBINATION_CONFLICT

Poukázku ‚%s‘ se nepodařilo použít dohromady s ostatními poukázkami. Zadejte pouze dovolenou kombinaci poukázek.