CTS

CTS je Constant taper system, který popisuje profil rámu po celé délce rakety. Profil se může v určitých částech rakety zužovat nebo naopak rozšiřovat. U většiny raket se rám rozšiřuje v horní části rakety, čímž dochází k omezení vibrací a zvýšení tuhosti rámu. Naopak u tyčky rakety se ve směru od hlavy a od držadla ke středu tyčky profil zužuje. V nejužším místě se nachází bod „pružnosti“ tzv. kickpoint, který (na rozdíl od raket bez CTS) není bodem „vyvážení“ rakety. Pružnost se tímto postupem rozloží na podstatně větší část rakety.