Clear Voice II

Automaticky zvyšuje hlasitost lidského hlasu, když se zvýší hlučnost zvuků v pozadí: reportérka na scéně s důležitou informací . Co když okolní zvuky pohltí její hlas? Nebo co když chcete slyšet řev účastníků zápasu spíše než sportovního zpravodaje? Funkce Clear Voice II vám umožní regulovat hlasy dle vaší volby nastavením zvuku hlasů na 13 různých úrovní (od –6 do +6). Můžete si sami řídit, čí hlas chcete zesílit.